< Terug naar overzicht

VBO stelt onvoldoende activerende werkloosheidsuitkeringen aan de kaak

De degressiviteit van onze werkloosheidsuitkeringen in België is te zwak, meldt het VBO op basis van de enquête van Tempo-Team. Officiële OESO-cijfers bevestigen dat.

De degressiviteit van onze werkloosheidsuitkeringen is te laag. De Belgische uitkeringen dalen immers slechts met gemiddeld 10 procent (gemiddelde voor 4 gezinssituaties en 2 loonniveaus) tegenover gemiddeld 40 procent in West-Europa.

Daarenboven tonen de OESO-cijfers aan dat de uitkeringen 60 procent van het vroegere brutoloon bedragen, maar dat deze gemiddeld 71 procent bedragen van het vroegere nettoloon. Daarmee behoort België tot de top 5 van Europa.

“België kent naast het duurste werkloosheidssysteem van Europa, ook één van de meest passieve werkloosheidsstelsels. Opleiding, begeleiding en activering van werklozen is één ding, activerende werkloosheidsuitkeringen zijn nog belangrijker”, aldus Pieter Timmermans van werkgeverskoepel VBO.

“Studies wijzen uit dat in andere landen werklozen het meest uitstromen naar werk in geval van aanzienlijk degressieve werkloosheidsuitkeringen of zelfs een beperking in de tijd.”

“Op een ogenblik dat de bedrijven in de komende jaren 500.000 vervangingsvacatures moeten invullen, is het moment gekomen om wat mainstream is in Europa en gedragen wordt door de Belgische publieke opinie, ook in te voeren in België: een grondige herziening van de werkloosheids- en wachtuitkeringen”, pleit het VBO.

Bron: VBO

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen