< Terug naar overzicht

VBO pleit opnieuw voor studie naar effecten automatische loonindexering

Volgens een studie van de Nationale Bank van België en het Federaal Planbureau over een mogelijke alternatieve financiering van de sociale zekerheid zou een bijkomende vermindering van de werkgeversbijdragen 35.000 extra jobs creëren.

Om dat verlies aan inkomsten te compenseren, doet de studie enkele aanbevelingen: een verhoging van de roerende voorheffing, een toename van de vennootschapsbelasting of de introductie van een algemene sociale bijdrage. Minister van Sociale Zaken, Laurette Onkelinx (PS) is alvast voorstander van een veralgemeende sociale bijdrage. Maar de hervorming moet nog onderwerp uitmaken van andere studies.

Volgens de werkgeverskoepel VBO moet ook bekeken worden hoe de groei van de sociale uitgaven afgeremd kan worden. Een piste die echter niet onderzocht wordt in de studie. Nochtans ligt daar nog een groot potentieel en niet zozeer in het vinden van extra inkomsten in een land waar bijna de helft van het inkomen afgeroomd wordt door de staat, vindt het VBO.

“De regering moet niet alleen een studie vragen over alternatieve inkomsten voor de sociale zekerheid, maar ook over hoe de perverse en asociale neveneffecten van de automatische loonindexering op de concurrentiehandicap en dus ook jobcreatie kunnen verminderd worden. Dit is even belangrijk als we tegen 2020 de werkgelegenheidsdoelstelling van 73,2 procent willen behalen”, zegt Pieter Timmermans, directeur-generaal van het VBO.

Ander onderzoek van het Planbureau toont immers aan dat de loonkosten de komende twee jaar opnieuw 1 procent sneller zullen stijgen dan in onze buurlanden. Diverse studies tonen aan dat hierdoor 15.000 à 20.000 arbeidsplaatsen verloren gaan. Als de loonkosten niet onder controle worden gehouden, zullen de 35.000 extra jobs als gevolg van een lastenverlaging, weliswaar gecompenseerd door nieuwe belastingen, grotendeels tenietgedaan worden.

Ook UNIZO reageerde op de reactie van de minister van Sociale Zaken. Zij zou de verkeerde conclusies trekken. Er is volgens de kmo-organisatie maar één duidelijke remedie: de overheidsschuld afbouwen. “Dat doe je niet door de lasten te verhogen, integendeel, in eerste instantie moeten de uitgaven verminderd worden”, zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt. “België bekleedt in Europa de oneervolle derde plaats voor belastingdruk.”

Bron: VBO/UNIZO

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen