< Terug naar overzicht

VBO: loonkostenstijgingen hebben negatief effect op competitiviteit van Belgische ondernemingen

Het European Trade Union Institute (ETUI) publiceerde een nieuwe studie over het verband tussen productiviteit en reële loonstijgingen in de Europese lidstaten tussen 2000 en 2016. Het besluit: in België zijn de lonen minder snel gestegen dan de productiviteit, waardoor er opnieuw ruimte is voor reële loonstijgingen. Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) is het echter niet eens met deze conclusie.

“De studie gaat volledig voorbij aan de realiteit door de historische loonkostenhandicap van 11 à 12 procent te negeren. Onbezonnen loonkostenstijgingen zullen het concurrentievermogen van onze bedrijven aantasten en jobs verloren doen gaan”, stelt Carole Dembour, adviseur van het VBO.

Daarnaast is het belangrijk in herinnering te brengen dat de absolute loonniveaus in België reeds significant hoger liggen dan in Duitsland, Frankrijk en Nederland. Een arbeidsuur in België blijft anno 2018, na aftrek van alle lastenverlagingen en fiscale subsidies, nog steeds 11 à 12 procent duurder dan in onze buurlanden (36,2 euro ten opzichte van 32,5 euro).

Bedrijven moeten dus al uiterst innovatief, productief en flexibel zijn of kwalitatief hoogstaande nicheproducten hebben met sterk geautomatiseerde productieprocessen om te kunnen meespelen op de wereldmarkt. Deze handicap inzake absolute loonniveaus dient verder te worden afgebouwd zoals ook voorzien in de hervormde Wet van ’96.

“Nu onbezonnen overgaan tot economisch onverantwoorde loonkostenstijgingen die hoger liggen dan in onze buurlanden, zou de concurrentiepositie van onze bedrijven aantasten, leiden tot een minder sterke jobcreatie en zo het ‘insider versus outsider’-verschijnsel op onze arbeidsmarkt opnieuw versterken”, besluit Carole Dembour.

Bron: VBO (vbo.be)

 

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen