< Terug naar overzicht

VBO herhaalt grondige kritiek op antipestwet

De Kamer van Volksvertegenwoordigers evalueert de nu twee jaar oude antipestwet. Voor het VBO een gelegenheid om zijn fundamentele kritiek te bevestigen en een nieuw onderzoek over de wet in de bedrijfspraktijk aan te kondigen.

De wet van 11 juni 2002 betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk (verschenen in het Belgisch Staatsblad van 22 juni 2002) is nu twee jaar in werking. Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) blijft bij zijn kritiek die het al bij de totstandkoming van de wet heeft geuit. De Belgische werkgeverskoepel vindt dat de wet een eenzijdig repressieve aanpak volgt. Bovendien keert de antipestwet de bewijslast om, wat betekent dat het altijd aan de werkgever is om te bewijzen dat er in de onderneming niet gepest wordt.
“De evaluatie van de wet door de Kamer van Volksvertegenwoordigers komt dan ook geen moment te vroeg. Zij moet voor het VBO uitmonden in de afschaffing van de antipestwet in haar huidige vorm”, zo meldt het VBO in een nieuw persbericht.

De jongste weken voerde het VBO een onderzoek uit bij zowat 100 ondernemingen in de privé-sector. Dat onderzoek bevestigt de nu in de Kamer gehoorde kritieken, meldt het VBO, dat meteen aankondigt binnenkort meer details over dit onderzoek te zullen bekendmaken. Slechts 8% van de bedrijven ziet de huidige wetgeving als de juiste benadering. Drie vierde van de bedrijven vindt het leggen van de bewijslast bij de werkgever in plaats van bij het slachtoffer problematisch. De ontslagbescherming als middel om slachtoffers van pesten op het werk beter te beschermen, kan slechts bij één bedrijfsleider op de vier op begrip rekenen. Liefst 40% van de respondenten getuigt van misbruiken.

“Er is slechts één besluit mogelijk. Een wetgeving die misbruik in de hand werkt en niet zorgt voor het voorkomen van pesten, kan maar beter zo snel mogelijk verdwijnen”, zo besluit het VBO.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen