< Terug naar overzicht

Vakbonden verwerpen 'Vlaams werkgeversoverleg'

De vakbonden hameren op het belang van het federaal overleg. Het Verbond der Belgische Ondernemingen (VBO) reageert verbaasd.

“Er is geen voorafgaandelijk overleg geweest met de Vlaamse sectoren die toch het centraal niveau zijn binnen ons sociaal overlegmodel", zegt het VBO in een persmededeling.

“De sectoren willen ten allen tijde al hun kennis en knowhow ter beschikking stellen om tot een werkbaar voorstel te komen.” Daar alle interprofessionele werkgeversfederaties uiteindelijk dezelfde belangen voor dezelfde werkgevers verdedigen, zijn de sectoren van mening dat er tot een ‘structureel’ samenwerkingsmodel met de sectoren moet gekomen worden, zegt het VBO.

De sectoren vragen dat het VBO de nodige contacten legt om dit nieuwe samenwerkingsmodel te concretiseren. Ze willen vertrekken van bepaalde principes, zoals het respect voor de bevoegdheidsverdeling. Voorts willen ze een efficiënte coördinatie op federaal en regionaal niveau.

ABVV


In een reactie op het voorstel van de Vlaamse werkgevers stelt de socialistische vakbond ABVV dat het neerkomt op een omkering van het sociaal overleg en dus op een uitholling van het federaal sociaal overleg. Voor de socialistische vakbond is dit onaanvaardbaar. “Wij willen geen afbraak van de federale solidariteit.”

Het Vlinderakkoord voorziet volgens het ABVV heel duidelijk dat sociale zekerheid, arbeidsrecht en collectief loonoverleg federale materies blijven. “Het is essentieel dat deze solidariteitsmechanismen gegarandeerd blijven voor alle werknemers in dit land. En dus is het logisch dat de spil van het overleg federaal blijft”, aldus algemeen secretaris Caroline Copers.

ACLVB


De Liberale Vakbond, ACLVB, staat achter de idee voor een versterkt Vlaams sociaal overleg. Maar dan wel een sociaal overleg dat versterkt wordt in het kader van de bijkomende bevoegdheden die vanuit het federale niveau overkomen. Dit staat echter ver van een sociaal overleg dat nu de Vlaamse werkgevers vandaag lanceerden.

Sociale zekerheid, arbeidsrecht en collectief loonoverleg blijven federale materies en wel om een zeer goede reden. Deze mechanismen garanderen de solidariteit in dit land. Het federaal sociaal over deze specifieke thema’s laten uitdeinen naar het Vlaams niveau is niet logisch en zou zelfs contraproductief werken.

ACLVB benadrukt dat de SERV momenteel de ideale plaats en ruimte is en blijft om het sociaal overleg in goede banen te leiden. Bewijs hiervan is het laatste loopbaanakkoord dat op constructieve wijze tussen vakbonden en werkgevers tot stand gekomen is.

“Laat ons dus focussen op wat goed en juist is, en wat werkt, en geen nieuwe constructies in het leven roepen die niet aan de toekomstige realiteit beantwoorden”, reageert de liberale vakbond.

ACV


“We hebben de voorstellen van de Vlaamse werkgevers inzake sociaal overleg via een persbericht moeten vernemen. Dat is niet meteen de beste start voor een nieuw model van sociaal overleg”, reageert het ACV

Het is in ieders belang dat er over de nieuwe Vlaamse bevoegdheden grondig sociaal overleg wordt gevoerd. Voor het ACV blijft de SERV daarvoor het centrale orgaan. Het ACV gaat dus graag het overleg aan binnen de SERV. Vanuit hun ervaring en expertise inzake sociaal overleg en hun inhoudelijke kennis, kunnen de sociale partners binnen de SERV constructief de nieuwe bevoegdheden invullen.

Voor het ACV blijft solidariteit tussen alle werknemers in dit land echter prioritair. Het Vlinderakkoord voorziet dat sociale zekerheid, arbeidsrecht en collectief loonoverleg federale materies blijven. Op deze terreinen blijft de spil van het overleg federaal. En ook bij het invullen van de nieuwe Vlaamse bevoegdheden blijft voor het ACV solidariteit het uitgangspunt.

Bron: VBO/ACV/ACLVB/De Morgen

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen