< Terug naar overzicht

Vakbonden trekken naar Grondwettelijk Hof tegen ‘cash for car’

Vakbonden ACV en ABVV starten samen met enkele milieuorganisaties een procedure bij het Grondwettelijk Hof tegen de ‘cash for car’-wet. De wetgeving brengt volgens hen geen soelaas voor problemen inzake duurzamere mobiliteit, luchtkwaliteit of klimaatopwarming. Het is vooral een (para)fiscale constructie waarvan duurzame mobiliteit en de sociale zekerheid het slachtoffer zijn.

ACV, ABVV, IEB, Climaxi en Climate Express gaan in tegen de regeling die toelaat dat werknemers een salariswagen kunnen inwisselen tegen meer loon. Alleen zullen op dit loon amper sociale zekerheidsbijdragen of belastingen worden afgehouden. Bovendien zal deze wetgeving ook geen oplossing bieden voor problemen inzake duurzamere mobiliteit, luchtkwaliteit of klimaatopwarming. Het is dus niet meer dan een (para)fiscale constructie waarvan duurzame mobiliteit en de sociale zekerheid het slachtoffer van zijn. Aldus de initiatiefnemers.

ABVV en ACV vrezen bovendien dat het met het mobiliteitsbudget, het alternatief dat door de sociale partners werd ontwikkeld, ook de verkeerde richting uitgaat: “In het wetsontwerp van de regering voor het mobiliteitsbudget zijn er geen stimulansen voorzien voor een vergroening van het bedrijfswagenpark. De definitie van een milieuvriendelijke wagen blijft vaag en met heel wat achterpoorten. Het zou veel beter zij om de Ecoscore te gebruiken als criterium. De Ecoscore is namelijk de Europees aanvaarde norm om de milieuvriendelijkheid en gezondheidsimpact van een wagen te beoordelen.”

Daarnaast wijzen de bonden erop dat er ook geen sprake meer is van een maximumbedrag voor het totale mobiliteitsbudget, noch van een minimumbedrag voor duurzame mobiliteitsmiddelen en geen maximumgrens voor het bedrag dat alsnog kan gecasht worden. “Dit ontwerp van de regering is complex en maakt in combinatie met cash for car heel wat misbruiken mogelijk. Het verhoogt het risico op omzetting van loon naar een mobiliteitsbudget of een mobiliteitsvergoeding.”

ACV en ABVV noemen het mobiliteitsbeleid van deze regering een grote teleurstelling: “Temeer omdat er geen werk is gemaakt van een beter uitgebouwd en aantrekkelijker openbaar vervoer, van een duurzaam uitdoofscenario voor salariswagens waarbij de werknemers niet hoeven in te binden op hun inkomen, van een hogere en veralgemeende fietsvergoeding…”

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen