< Terug naar overzicht

Vakbonden stoppen federale witte staking op en kondigen Vlaamse acties aan

De staking van de witte sector op federaal niveau is afgelopen. De vakbonden keurden een ontwerpakkoord met de ministers Demotte (Gezondheid en Sociale Zaken) en Van den Bossche (Werk) goed. De federale regering trekt 471 miljoen euro uit voor een verbetering van de koopkracht van de werknemers en de creatie van 10.230 nieuwe banen.

De regering beantwoordt aan de verzuchtingen van de non-profit-sector door 471 miljoen in plaats van 375 miljoen euro vrij te maken. Van dat bedrag gaat 168,2 miljoen naar de verbetering van de koopkracht en 302,5 miljoen naar de ontwikkeling van nieuwe banen. Van dat geld is 64,57% bestemd voor de privé-sector en 35,43% voor de publieke. Het ontwerp geldt voor de ziekenhuizen en rusthuizen, de thuisverpleging, de diensten voor het Bloed van het Rode Kruis en de revalidatie- en wijkgezondheidscentra.


Met de invulling van 7230 extra voltijdse equivalenten (VTE), goed voor 10.230 nieuwe banen, wil de regering de werkdruk verlichten. De verdeling van de VTE’s over de verschillende diensten is als volgt: 3432 voor de ziekenhuizen, 2613 voor de rust- en verzorgingstehuizen, 80 voor de thuisverzorging en 205 voor de instellingen voor de verzorging van geesteszieken. De overige 900 VTE’s komen vrij door wijzigingen in de eindeloopbaanregeling van de huidige werknemers. Het akkoord voorziet in een minimale personeelsbezetting van de ziekenhuizen met 1 VTE per 30 ziekenhuisbedden in dagdienst en ½ VTE per 60 ziekenhuisbedden tijdens de nacht. De hoofdverpleegkundige telt bij die norm niet mee. Hij of zij wordt wel verondersteld de dienstroosters binnen de wettelijke regeling over arbeidsduur op te stellen.


De lijst met ‘zware beroepen’ wordt uitgebreid waardoor voortaan 70% in plaats van de huidige 57% van alle werknemers onder deze categorie vallen. Personen met een ‘zwaar beroep’ genieten 12 extra verlofdagen wanneer ze 45 jaar worden, een totaal van 24 extra dagen op hun 50ste verjaardag en 36 dagen op de leeftijd van 55 jaar. De werknemers die buiten dit stelsel vallen, krijgen 5 bijkomende verlofdagen op 50 jaar, nog eens 5 extra op 52 en 10 extra op 55 jaar (20 extra dagen in totaal).


De gevraagde dertiende maand komt er niet omdat de regering geen precedent wil scheppen voor andere sectoren. In plaats daarvan is er een ‘aantrekkelijkheidspremie’ die bestaat uit een vast gedeelte voor iedereen en een variabel gedeelte voor de hogere loonschalen, met een totaal minimum van 300 euro netto en een maximum van 400 euro netto. Een hoofdverpleegkundige verkrijgt na 18 jaar anciënniteit een bijkomende loonsverhoging. De federale regering heeft zich ook geëngageerd om in het kader van de koopkracht voor de periode 2005-2010 16,378 miljoen euro of 0,6% van de loonmassa te storten in een pensioenfonds (tweede pijler).


De LBC is de duidelijkste voorstander van het akkoord. Met 99% van de stemmen keurde de christelijke bediendebond het akkoord goed. Bij de liberale ACLVB was 75% pro, bij het socialistische ABVV 73%. Ook BBTK en de Franstalige tegenhanger SETCa gaven hun fiat. Het is nu afwachten wat er op Vlaams niveau gebeurt (kinderopvang, gezinszorg, sociale en beschutte werkplaatsen). De aangekondigde staking is er voorlopig opgeschort nadat minister Vervotte vorige vrijdag beloofde verkennende gesprekken te starten. Maar de actiedreiging is duidelijk.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen