< Terug naar overzicht

Vakbonden gekant tegen afschaffing maaltijdcheques

Terwijl ondernemersorganisatie Unizo en sectorfederatie Comeos de plannen van de regering om de maaltijdcheques te vervangen door extra nettoloon toejuichen, willen vakbonden daar niet van weten.

Vicepremier Johan Vande Lanotte (SP.A) maakte het voorbije weekend zijn plannen bekend om de maaltijd- en ecocheques af te schaffen en het geld gewoon mee te storten met het loon. Werkgevers- en handelsorganisaties reageren positief.

“Met een directe vergoeding via de loonbrief behouden werknemers nettokoopkracht, zonder dat de brutoloonkosten voor werkgevers verhogen. Bovendien verdwijnen de extra kosten voor de werkgevers voor handelaars en is er minder administratieve rompslomp voor de handelaars”, commentarieert Unizo.

“We zijn al veel langer vragende partij om het omslachtige en dure systeem van maaltijdcheques te vervangen door een extra nettoloon”, zegt Dominique Michel, gedelegeerd bestuurder van Comeos. “In tegenstelling tot wat de uitgevers van de cheques beweerden, zal de ingreep voor de handel geen negatieve gevolgen hebben. Ik lees ook dat in onze sector duizenden banen zouden sneuvelen indien we het systeem van de cheques zouden afschaffen. Dat slaat helemaal nergens op. Zowat 85 procent van de uitgereikte cheques worden door de Comeos-leden ontvangen en verwerkt.”

De liberale vakbond ACLVB wil echter niet weten van een afschaffing van de maaltijdcheques. De maaltijdcheques maken onderdeel uit van het cao-overleg. Dat zomaar met één pennentrek schrappen is onaanvaardbaar”, zegt Jan Vercamst, voorzitter van ACLVB.

Hij wijst erop dat de maaltijdcheques als een vergoeding zijn toegekend, en niet als loon. Op de maaltijdcheques worden geen belastingen of sociale zekerheid betaald. “Daar nu gewoon extra loon van maken, zet de deur open voor nog meer systemen waarop geen bijdragen worden betaald. Zo hol je de sociale zekerheid uit”, zegt de liberale vakbond.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen