< Terug naar overzicht

Unizo wil systeem van controleartsen eenvoudiger en goedkoper

Werknemers in kmo’s zijn minder dan gemiddeld afwezig wegens ziekte. Toch is het verzuimbeleid ook daar nog voor veel verbetering vatbaar. Bij de helft van de kmo’s is het fenomeen ‘absenteïsme’ zelfs taboe. Dat blijkt uit een studie van Unizo, die de resultaten ook gebruikt voor een pleidooi om het systeem met controleartsen eenvoudiger en goedkoper te maken.

De Unizo-bevraging over absenteïsme werd afgenomen bij een representatief staal van 533 kmo-werkgevers in Vlaanderen en Brussel. Tegelijkertijd kondigt Unizo aan dat het werkt aan een calculator ‘Preventie Loont’. Die zal de return berekenen van de investeringen in welzijn op het werk. Daarnaast wil Unizo ook een afdoend systeem om de toenemende korte afwezigheden te bestrijden. De carensdag kan daarom maar verdwijnen als er in de plaats een sterk responsabiliserend afwezigheidsmeldings- en controlesysteem komt met afdoende sancties, aldus de werkgevers- en zelfstandigenorganisatie. Tot slot wil Unizo een eenvoudiger systeem van de controleartsen.

Uit eerdere studies blijkt dat een werknemer jaarlijks gemiddeld 12 dagen afwezig is. 62,8 procent van de bevraagde kmo-werkgevers geeft aan dat dit in hun onderneming minder is. Kmo-werknemers doen het dus beter dan gemiddeld, al is er een groot verschil tussen kmo’s met hoofdzakelijk arbeiders en kmo’s met vooral bedienden.

Preventie: wat brengt het op?


Slechts 33 procent van de bevraagde kmo-werkgevers denkt dat een preventiebeleid loont. Zij ervaren de winst vooral in een daling van het aantal afwezigen (58 procent) en een hogere productiviteit (30,6 procent).

Hun concrete preventieve acties omvatten onder meer: medisch onderzoek (72,6 procent), aandacht voor ergonomie (51,3 procent), gepaste opleidingen (39,7 procent) en beweging stimuleren (18,5 procent).

Preventie: hulp gevraagd


39,9 procent wil steun om een eigen welzijnsbeleid te ontwikkelen. 61,4 procent daarvan rekent daartoe op de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk, 59,4 procent wil inspirerende goede voorbeelden.

Unizo zal daarom de bestaande HRM Coach-checklists rond welzijnsbeleid aanvullen met inspirerende voorbeelden van kmo-bedrijfsleiders én wetenschappelijke inzichten.

Hoe afwezigheden opvangen?


In kmo’s worden afwezigheden vooral opgevangen door het werk onder de overige collega’s te verdelen (72,8 procent). Ruim de helft van de kmo-werkgevers werkt dan zelf ook harder. Slechts een minderheid doet een beroep op uitzendkrachten (22,1 procent) of extra personeel (7,1 procent).

Hoe afwezigheden nagaan?


Om werkgevers toe te laten te controleren of een afwezige medewerker echt ziek is, ontwikkelde de overheid het systeem van de controleartsen. Maar slechts 31,8 procent van de bevraagde ondernemers gebruikt het systeem.

Redenen: te duur en administratief te belastend. Concreet voorbeeld voor een kmo met 10 werknemers: één controle door een arts kost 60 euro. Stel dat de 10 werknemers gemiddeld 4 keer 3 dagen per jaar ziek zijn, dan kosten die 40 controles 2400 euro. Daarbovenop komt de administratieve last: bellen, een afspraak maken, het controleverslag evalueren, de werknemer ermee confronteren, bij betwisting een scheidsrechter aanduiden en een nieuwe procedure doorlopen,…

Unizo wil het systeem eenvoudiger en goedkoper. Controleartsen moeten ook sneller oproepbaar zijn, hun verslag moet sneller klaar zijn.

Daarnaast pleit Unizo voor een sensibiliseringscampagne om de minderheid van huisartsen die vlotjes een ziektebriefje schrijven, te responsabiliseren én ook de werknemers aan te sporen geen misbruik te maken van ziekteperiodes.

Kmo-werkgever werkt verder, ook bij ziekte


80,9 procent van de bevraagde kmo-werkgevers was het voorbije jaar niet ziek. Van de 19,1 procent die het voorbije jaar wel ziek was, werkte 72,7 procent verder. Met andere woorden: 5,2 procent van de kmo-werkgevers was het voorbije jaar door ziekte afwezig.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen