< Terug naar overzicht

Unizo, Voka, VDAB en minister Muyters lanceren tewerkstellingsinitiatieven met focus op talent

Als we vraag en antwoord op de arbeidsmarkt beter op elkaar willen afstemmen en meer mensen aan het werk willen krijgen, moeten we ons bij de begeleiding van werkzoekenden én bij het aanwervingsbeleid focussen op talent en competenties. Dat is de insteek van de nieuwe initiatieven waarmee Unizo, Voka en andere partners extra aanwervingen willen stimuleren, in samenwerking met de VDAB en met de steun van de Vlaamse overheid.

Onze economie en maatschappij zijn volop in evolutie en dat in een nooit eerder gezien tempo. Dat uit zich ook op de arbeidsmarkt. Onder meer door de digitalisering en disruptie ontstaan er nieuwe jobs en rollen binnen bedrijven, terwijl er andere verdwijnen of compleet moeten worden hertekend. Dat vraagt een groot aanpassingsvermogen van werknemers, maar ook van werkgevers.

Als we willen vermijden dat steeds meer (kandidaat-)werknemers zich door deze evolutie verder van de arbeidsmarkt gaan bevinden, moeten we het HR-beleid in onze bedrijven over een andere boeg gooien. Daarover zijn zowel de werkgeversorganisaties Unizo en Voka, maar ook de VDAB en Vlaams minister van Werk Philippe Muyters het eens. Meer concreet willen ze samen inzetten op een HR-beleid waarbij de focus ligt op het aantrekken van de juiste ‘talenten’ (los van de leeftijd, de afkomst, het ‘papieren’ opleidingsniveau, …) en op de verdere ontwikkeling van die talenten op de werkvloer.

Die andere aanpak vergt niet alleen een ‘mindswitch’ bij zowel werkgevers als werknemers, waarbij wederzijdse vooroordelen en oude reflexen worden opzijgeschoven. Het vergt ook extra investeringen, in de eerste plaats voor de werkgevers, die meer tijd, energie en middelen moeten inzetten om hun nieuwe én bestaande werknemers, over alle profielen en leeftijden heen, ‘employable’ (inzetbaar) te maken en te houden.

“Om die extra inspanningen aan te moedigen, werken we samen met de werkgevers via concrete projecten zoals Jobstap en WELT”, aldus Vlaams minister van Werk Philippe Muyters. “En via de ondersteuning van ondernemerschap en de kmo-portefeuille helpen we bedrijven om een duurzaam, talentgeoriënteerd HR-beleid te implementeren. Zowel werknemers als werkgevers moeten afstappen van een te eenzijdige focus op diploma en cv’s. Niet wat je ooit gestudeerd hebt of altijd al gedaan hebt, is van belang. Wel wat je allemaal kent, kunt of kan leren.”

VDAB-topman Fons Leroy licht het doel van de VDAB als volgt toe: “De VDAB wil werkgevers stimuleren om meer rekening te houden met talenten en competenties van werkzoekenden bij aanwervingen. Ervaring leert ons dat talent en competenties pas zichtbaar worden als werkzoekenden de kans krijgen om ze echt te tonen op de werkvloer. Daarom zet de VDAB in op actieve begeleiding en instrumenten die dat toelaten, zoals werkplekleren. Zo krijgen werkgevers en werkzoekenden de kans elkaar beter te leren kennen.”

Bron: Persbericht Vlaams minister van Werk Philippe Muyters


Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen