< Terug naar overzicht

Unizo maakt opening voor sociaal overleg in KMO’s

In De Standaard van 18 mei lanceerde gedelegeerd bestuurder Kris Peeters van de KMO-organisatie Unizo het voorstel om naar Nederlands voorbeeld een gedragscode op te stellen voor sociaal overleg tussen werkgevers en werknemers in KMO’s. Peeters lijkt daarmee een stap te zetten in de richting van de vakbonden, die al geruime tijd een vertegenwoordiging eisen in kleine ondernemingen.

De vakbonden (vooral het ACV is actief op dit terrein) eisen al langer formeel overleg in ondernemingen met minder dan 50 werknemers. De werkgeversorganisatie Unizo wees de eisen steeds af, althans in de vorm die de vakbonden voor ogen hebben. Gedelegeerd bestuurder Kris Peeters is evenmin happig op een tussenkomst van de regering voor een wettelijke regeling van de zaak. Hij formuleerde daarom een persoonlijk, nog niet door zijn organisatie bekrachtigd, voorstel.
Peeters pleit in De Standaard voor het in afspraken gieten van het bestaande informele overleg in kleine bedrijven. Hij kiest voor een gedragscode, opgesteld door “een commissie van wijzen, die gedragen wordt door de sociale partners maar geen onderdeel uitmaken van het klassieke sociaal overleg”. De regering zou de onder de wijzen gemaakte afspraken bindend kunnen verklaren, zonder veel nieuwe wetgeving en met het behoud van de bestaande regels voor bedrijven met meer dan 50 werknemers.
De gedelegeerd bestuurder denkt aan rechtstreeks overleg tussen bedrijfsleiding en werknemers, zonder tussenkomst van vakbondsafgevaardigden. Bij problemen zouden regionale overlegorganen kunnen ingeschakeld worden. Het is echter zeer de vraag of de bonden met zo’n scenario genoegen zullen nemen. Peeters wil immers wel overleg, maar wenst tegelijkertijd zoveel mogelijk de vakbondsorganisatie uit de individuele bedrijfjes te houden. Dat strookt natuurlijk niet met het opzet van de bonden.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen