< Terug naar overzicht

Unia en ABVV vormen front tegen discriminatie op het werk

De publieke antidiscriminatie-organisatie Unia en de vakbond ABVV ondertekenden een nieuw samenwerkingsakkoord over alles wat met werk te maken heeft.

“Sinds 1 oktober 2004 hadden we al samenwerkingsakkoorden met de vakbonden ABVV, ACV en ACLVB”, zegt Unia-directeur Els Keytsman. “Maar die akkoorden beantwoordden niet meer aan de realiteit. Zowel voor Unia als voor de vakbonden is er veel veranderd. Het werd dus nodig om de akkoorden te vernieuwen.” Eind 2019 tekende Unia al een nieuw samenwerkingsakkoord met het ACV.

Volgens Unia is samenwerken met de vakbonden belangrijk omdat zij ook een fundamentele rol te spelen hebben in de strijd tegen discriminatie en bijdragen tot het bevorderen van meer gelijkheid, met name op de werkvloer. Het akkoord met het ABVV bepaalt dat er zal worden samengewerkt over het aanpakken van individuele dossiers, waarbij Unia in principe een adviserende rol op zich neemt. Unia kan onder meer informatie geven over de toepassing van de antidiscriminatie-wetgeving, de stand van zaken van de rechtspraak en de bestaande rechtsleer, adviseren over de te volgen strategie en/of gemeenschappelijke stappen zetten bij het oplossen van een dossier. Unia kan ook tussenkomen in een gerechtelijke procedure als het slachtoffer hiermee instemt.
Vorming organiseren is ook opgenomen in het samenwerkingsakkoord. Dat kan gaan over de antidiscriminatie-wetgeving of omgaan met diversiteit op de werkvloer.

Miranda Ulens, algemeen-secretaris van het ABVV, is tevreden: “Een samenwerkingspartner zoals Unia is voor ons als vakbond heel belangrijk. Werknemers worden nog te vaak geconfronteerd met verschillende vormen van discriminatie op de werkvloer en daarbuiten. De expertise van Unia is dan ook zeer welkom in onze syndicale strijd voor meer gelijkheid. Samen sterk, in woorden, maar vooral daden.”

Er komt ook een luik structurele samenwerking. Unia en het ABVV willen periodieke overlegmomenten organiseren over bepaalde thema’s. Ze hebben ook de ambitie om gemeenschappelijke standpunten te ontwikkelen.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen