< Terug naar overzicht

Uitzendovereenkomst moet voortaan voor aanvang prestaties ondertekend worden

Vanaf 1 oktober 2016 moet de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid voor de aanvang van de arbeidsprestaties ondertekend worden in plaats van binnen twee werkdagen na de aanvang ervan.

De arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid moest tot nog toe schriftelijk vastgesteld worden binnen twee werkdagen, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de uitzendkracht in dienst treedt.  Deze 48-urenregel wordt nu afgeschaft en de wet bepaalt voortaan dat het contract schriftelijk moet worden vastgesteld, ten laatste op het moment dat de uitzendkracht in dienst treedt.

Deze wijziging is er gekomen om misbruiken tegen te gaan, zoals de praktijk dat een contract niet meer wordt ondertekend als de uitzendkracht op de eerste dag van tewerkstelling een arbeidsongeval krijgt.

Elektronisch

Aangezien het bijzonder onpraktisch is, zeker bij dringende opdrachten, dat de uitzendkracht voor aanvang van zijn opdracht nog langs het uitzendkantoor zou moeten passeren om zijn contract te ondertekenen, heeft de wetgever het gebruik van elektronische arbeidsovereenkomsten vereenvoudigd.

De wet stelt nu dat de elektronisch ondertekende overeenkomst als een normale schriftelijke arbeidsovereenkomst wordt beschouwd op voorwaarde dat de elektronische ondertekening gebeurt:

  • door een gekwalificeerde elektronische handtekening of een gekwalificeerd elektronisch zegel
  • of door een andere elektronische handtekening die toelaat de identiteit van de partijen, hun instemming met de inhoud van de overeenkomst en het behoud van de integriteit van die overeenkomst te verzekeren.

Een exemplaar van deze elektronische arbeidsovereenkomst moet worden opgeslagen bij een elektronische archiveringsdienst. Dit zowel ter bescherming van de uitzendkracht, als ter controle voor de inspectiediensten.

Sanctie

Wanneer de arbeidsovereenkomst niet voor aanvang van de prestaties gesloten wordt, is er sprake van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.  Deze sanctie is niet nieuw, ze was ook al van toepassing toen de overeenkomst nog binnen de 2 werkdagen moest worden ondertekend.

Wel nieuw is dat deze sanctie niet van toepassing is indien de volgende voorwaarden cumulatief vervuld zijn: 

  • De bedoeling om een arbeidsovereenkomst te sluiten, werd door beide partijen schriftelijk vastgesteld.
  • Het uitzendbureau heeft de elektronische arbeidsovereenkomst voor aanvang van de prestaties aan de uitzendkracht verzonden, maar deze laatste heeft ze niet voor aanvang van de prestaties ondertekend.
  • De uitzendkracht heeft op het afgesproken tijdstip zijn prestaties bij de gebruiker aangevat.
  • Het uitzendbureau heeft een correcte Dimona-aangifte gedaan.

Met deze versoepeling wil de wetgever vermijden dat het uitzendbureau gestraft zou worden door de nalatigheid van de uitzendkracht.

Bron: Securex (securex.be)


Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen