< Terug naar overzicht

Uitbesteding: terughoudendheid overweegt

Bedrijven staan nog niet te trappelen om belangrijke activiteiten uit te besteden. Outsourcing is het meest courant voor IT-diensten (maar blijft ook daar de keuze van een minderheid). Slechts een kleine minderheid kiest voor de uitbesteding van HR-diensten (uitgezonderd loonadministratie).


De dienstverlener inzake ICT en outsourcing LogicaCMG liet 191 bedrijfsleiders van organisaties met meer dan 1000 werknemers interviewen over hun beleid ten aanzien van uitbesteding op de terreinen IT, financiën, HR, payroll, ontwerp en innovatie, toeleveringsmanagement en productie. De respondenten kwamen uit het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Australië en België (40 personen). Volgens LogicaCMG laten bedrijven ontzaglijk veel geld en winst liggen door niet uit te besteden.


De belangrijkste redenen in de geest van de geïnterviewden om niet uit te besteden, zijn dat de activiteit te bedrijfskritisch is (41%), dat de activiteit het hart van de onderneming raakt en daarom niet kan worden uitbesteed (38%) en dat de kosten die met uitbesteden gepaard gaan te hoog zouden oplopen (9%). De motieven om wel uit te besteden zijn de verwachting van kostenreductie en betere dienstverlening.


De Franse bedrijven tonen zich het meest optimistisch over de kostenbesparing (22% lagere kosten). De Belgische respondenten denken gemiddeld 11% kosten te kunnen besparen via outsourcing.


Er vonden dus 40 interviews plaats met grote Belgische organisaties. Daarvan besteedt ruim een derde vandaag gedeeltelijk of volledig zijn IT-diensten uit. De helft besteedt – meestal volledig – de payroll uit. Dit laatste is een hoge proportie. In Frankrijk bijvoorbeeld doet slechts 6% van de respondenten het, in Duitsland 13% en in het Verenigd Koninkrijk (dat in Europa veruit koploper is voor outsourcing over het algemeen) 40%.


Minder dan één op tien van de Belgische respondenten besteedt HR-diensten uit (al is dit nog altijd stukken meer dan in Frankrijk, Duitsland en zelfs Nederland). Ook koploper Verenigd Koninkrijk haalt slechts 13%. Iets meer dan één op tien zou overwegen HR-diensten uit te besteden in de loop van de volgende twee jaar.


Als men terughoudend staat tegenover uitbesteding, dan is de reden daarvoor niet zozeer de vrees dat de zaak duurder zou worden, dan wel de verbondenheid van de diensten in kwestie met de bedrijfscultuur.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen