< Terug naar overzicht

Uitbesteding is een strategische keuze

Een bedrijf dat HR-activiteiten uitbesteedt, doet dat niet louter uit kostenoverwegingen. De HR-afdelingen die zich opstellen als een strategische partner van de directie, kiezen vaker voor uitbesteding. Dat inzicht distilleren onderzoekers Jeroen Delmotte en Luc Sels van het departement TEW aan de KU Leuven uit de PASO-gegevens.

Delmotte en Sels bestudeerden de gegevens uit de Panel Survey of Organisations in Flanders (PASO) bij 1566 Vlaamse vestigingen. Kiezen bedrijven voor outsourcing van HRM om de kosten te reduceren of doen ze het uit strategische overwegingen? Onder het begrip outsourcing vallen alle bedrijfsactiviteiten die men zelf zou kunnen uitvoeren, maar toch overlaat aan een leverancier.


Uit een studie bij 747 Europese bedrijven blijkt dat HR de afdeling is waar de meeste activiteiten uitbesteed worden. De bedrijven uit het PASO-databestand besteden vooral de loonadministratie (71,8% van de bedrijven), de opleiding van werknemers (60,5%) en de uitzendarbeid (52,6%) uit. Outplacement van werknemers (4,7%), beoordeling (4,5%) en loopbaanbegeleiding (2%) is zelden het voorwerp van outsourcing. Op 10 HR-activiteiten besteden ondernemingen er gemiddeld 2,57 uit.


Zijn de ondernemingen die kostenreducerend en strategisch denken nu ook de ondernemingen waar uitbesteding van HR het meest gangbaar is? Delmotte en Sels maten de strategische focus van de HRM-afdeling van een bedrijf op drie manieren. Gebruikt de afdeling een HR-scorecard om na te gaan in hoeverre ze bijdraagt tot de bedrijfsdoelen? Zetelt HR in het directiecomité en heeft het medebeslissingsrecht in de strategische besluitvorming? Geeft de HR-afdeling een deel van haar activiteiten in handen van het lijnmanagement (internalisering)?


De mate waarin HR de kosten probeert te beheersen, hangt volgens Delmotte en Sels af van de HR-ratio, het aandeel van de medewerkers in HR-functies ten opzichte van het totale aantal medewerkers, en van de evolutie van het aantal HR-medewerkers.


De onderzoekers vonden geen verband tussen de aandacht voor kostenreductie en uitbesteding. HR-afdelingen die kostenbesparend te werk gaan, doen niet meer of niet minder aan outsourcing dan HR-afdelingen in andere bedrijven.


Een verband is er wel tussen outsourcing en de strategische betrokkenheid. De correlatie loopt over de drie genoemde factoren die volgens de onderzoekers de strategische gerichtheid bepalen. Wie een HR-scorecard gebruikt, grijpt vaker naar outsourcing. Mogelijk omdat de scorecard inzicht biedt in welke activiteiten in eigen beheer goed verlopen en welke men beter overdraagt. Een grote zeggenschap in de strategische besluitvorming en internalisering van activiteiten vergroot ook het aantal uitbestede opdrachten. In de ene richting omdat HR de business ervan kan overtuigen sommige zaken uit te besteden, in de andere richting omdat meer uitbesteding toelaat zich met belangwekkende zaken als strategie en langetermijndenken bezig te houden.


Internalisering en externalisering (outsourcing) gaan blijkbaar hand in hand. HR hevelt dus op twee manieren bevoegdheden over. Dat doet sommigen vrezen dat de rol van HR stilaan uitgehold raakt. Dit onderzoek toont aan dat deze vrees niet terecht hoeft te zijn. Meer outsourcing laat blijkbaar meer strategische inbreng toe. De vaak geciteerde kloof tussen directie en HR geraakt misschien een beetje overbrugd. Delmotte en Sels waarschuwen wel voor voorbarige conclusies. Ze wijzen erop dat de studie een momentopname is en niet steunt op longitudinale data, gegevens die verzameld werden over verschillende tijdsmomenten heen. Ze deden ook enkel onderzoek naar de breedte en niet naar de diepte van outsourcing. Het aantal activiteiten dat wordt uitbesteed, is in rekening gebracht, niet de gradatie waarin ze aan een extern bedrijf zijn toevertrouwd.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen