< Terug naar overzicht

Tweede pensioenpijler in het vizier van de regering

Het kabinet van minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne maakt een grondige analyse van de tweede pensioenpijler. Wellicht komt er een bijzondere bijdrage op de patronale premies die gestort worden voor hoge aanvullende pensioenen.

Tegen het einde van de zomer moeten concrete maatregelen op tafel liggen om de tweede pensioenpijler te veralgemenen. Tevens moeten vraagtekens over de financiering ervan worden weggewerkt. De tweede pensioenpijler omvat het sparen via pensioenfondsen van het bedrijf en de groepsverzekeringen.

Bij werkgevers heerste lange tijd bezorgdheid over de 80 procentregel. Die bepaalde dat de sociale bijdragen om het pensioenfonds te financieren slechts fiscaal aftrekbaar zijn als het pensioen van de tweede pijler en de eerste pijler (het wettelijk pensioen) samen niet hoger zijn dan 80 procent van het laatste brutoloon. Stortingen boven die grens zouden dus fiscaal ontmoedigd worden.

De regering was er ook voorstander van een reƫel plafond in te voeren, dat zou overeenkomen met het maximumpensioen in de openbare sector (73.930 euro per jaar). Stortingen voor het pensioenfonds boven die grens zouden niet meer fiscaal aftrekbaar zijn via de vennootschapsbelasting.

Lobbywerk van de werkgeversfederatie VBO heeft geleid tot de afschaffing van die maatregel. In de plaats komt een parafiscale maatregel: een bijzondere bijdrage op de patronale premies die gestort worden voor hoge aanvullende pensioenen. De precieze modaliteiten moeten de komende weken en maanden nog worden vastgelegd.

Bron: Trends

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen