< Terug naar overzicht

Twee derde Nederlandse bedrijven maakt zich schuldig aan arbeidsuitbuiting

Ongeveer twee derde van de Nederlandse bedrijven of organisaties zegt zich wel eens schuldig te maken aan arbeidsuitbuiting of mensenhandel, rekening houdend met het feit dat ze medeverantwoordelijk zijn voor flexibele arbeidskrachten. Een op twintig Nederlandse bedrijven en organisaties denkt dat arbeidsuitbuiting vaak binnen de eigen branche voorkomt. Dit blijkt uit een representatief onderzoek dat FairWork, een organisatie die opkomt voor de belangen van slachtoffers van moderne slavernij.

Misstanden komen naar eigen zeggen vooral voor in de transport en logistiek, bouwnijverheid en ICT. Ook de industriebranche en de sectoren cultuur, sport, toerisme, recreatie en horeca scoren hoog. Opvallend genoeg is men in de transport en logistiek ten onrechte veel optimistischer gestemd over de eigen branche dan respondenten in andere: men denkt dus dat misstanden in andere sectoren (nog) vaker voorkomen.

De bekendheid met arbeidsuitbuiting is in de bouwnijverheid zeer groot (99 procent). Hier komen deze misstanden naar eigen zeggen niet alleen vaak voor bij het eigen bedrijf, men noemt de eigen branche ook vaak als ‘verdachte’ sector. Niettemin doet de bouwsector veel inspanningen om dit te voorkomen. Zo zijn er vaker dan gemiddeld gedragsregels en/of klachtenprocedures opgesteld voor uitzendkrachten en wordt er relatief vaak gebruik gemaakt van een eerlijk uitzendbureau.

Uitzendbureaus

Iets meer dan een op vijf inleners voert geen controles uit bij het selecteren van een uitzendbureau of het werken met uitzendkrachten. Aanbod van het personeel, prijs en flexibiliteit zijn de belangrijkste criteria bij het selecteren van een uitzendbureau.
De helft van de bedrijven in Nederland zei in januari 2020 gebruik te maken van flexibel personeel. Hoe groter de organisatie, des te vaker maakte ze gebruik van uitzendkrachten. Twee op vijf inleners maakten permanent gebruik van flexibel personeel. Een iets kleiner aandeel zette uitzendkrachten in voor seizoensgebonden werkzaamheden. Ongeveer zes op zeven inleners huren voornamelijk personeel in uit Nederland. Circa een op twintig huurt voornamelijk personeel uit het buitenland in.

Ruim twee op vijf inleners zeggen ‘zeker wel’ gebruik te willen maken van een uitzendbureau als men zeker weet dat het bureau de uitzendkrachten eerlijk behandelt. Nog eens 35 procent geeft aan er ‘waarschijnlijk wel’ gebruik van te zullen maken. Ongeveer een op acht bedrijven zou er ‘zeker niet’ gebruik van maken. Van de inleners die een eerlijk uitzendbureau (licht) overwegen geeft een op drie aan niet bereid te zijn extra te betalen per uitzendkracht. Een op de 25 inleners uit deze doelgroep is bereid hiervoor ten minste 51 procent extra te betalen. Het gemiddelde dat men bereid is extra te betalen, is 14 procent.

Onder arbeidsuitbuiting of mensenhandel wordt in het onderzoek verstaan: dwang, onderbetaling, misleiding en andere mensonterende omstandigheden op de werkvloer. Dit geldt voor zowel het eigen personeel als voor de flexibele arbeidskrachten (zoals uitzendkrachten) die in dienst zijn. Bijna de helft van de Nederlandse bedrijven en organisaties geeft aan arbeidsuitbuiting de best passende omschrijving daarvoor te vinden (46 procent). Een iets kleinere groep opteert voor de term ‘moderne slavernij’ (39 procent) en 4 procent geeft de voorkeur aan mensenhandel.

De steekproef bestond uit 504 personen die verantwoordelijk zijn voor HR-beleid en/of het aannemen van personeel. Om betrouwbare uitspraken te doen, is gebruik gemaakt van een disproportioneel gestratificeerde steekproef. Het veldwerk vond plaats van 10 januari 2020 tot en met 17 januari 2020.

Bron: FairWork.nu

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen