< Terug naar overzicht

Traditionele rekruteringskanalen houden makkelijk stand

11.000 respondenten werden gevraagd of ze zich gedurende het voorbije jaar hebben geheroriënteerd op de arbeidsmarkt. Met de oprukkende digitalisering is de drempel hiervoor heel laag geworden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat één op de drie (34 procent) dit effectief heeft gedaan. Bij jongeren (-25) loopt dit op tot bijna de helft.

Van degenen die zich hebben geheroriënteerd, heeft 13 procent een job gevonden, de overige 21 procent niet. De belangrijkste vraag die zich opdringt, luidt hoe de betrokkenen zich hebben georiënteerd en via welk kanaal ze een job hebben gevonden.

Zoekkanalen

Anno 2017 zijn de VDAB/Actiris/Forem het meest gebruikte zoekkanaal (56 procent). Bij vrouwen ligt dit een stuk hoger dan bij mannen (60 procent en 52 procent). Inzake leeftijd zijn de verschillen klein. Ook lagergeschoolden gebruiken de openbare arbeidsbemiddeling meer (63 procent). Al ligt ook bij hogergeschoolden het percentage hoog (52 procent).

Na de publieke bemiddelaars volgen spontane sollicitaties en digitale kanalen (49 procent en 42 procent). Merkwaardig genoeg stijgt het aandeel van mensen die een beroep doen op digitale kanalen licht met de leeftijd (39 procent bij -25, 45 procent bij 45+).

Dan volgen uitzendkantoren (37 procent), gedrukte advertenties (36 procent) en familie en vrienden/kennissen (31 procent). Uitzendkantoren worden vooral door jongeren (43 procent) en laaggeschoolden (48 procent) gebruikt. Maar ook bij hooggeschoolden loopt het aandeel op tot 30 procent.

Ook werving- en selectiekantoren halen een redelijke score met 27 procent.

Vindkanalen

Traditioneel levert het overzicht van de vindkanalen een heel ander plaatje op. Het zijn de spontane sollicitaties die de beste score neerzetten met 18 procent, gevolgd door VDAB/Forem/Actiris (15 procent), eigen netwerken (14 procent), uitzendkantoren (13 procent). Pas dan komen de digitale kanalen (platformen, jobboards en dergelijke) met 11 procent. Werving- en selectiebureaus (6 procent) en de goede oude gedrukte advertenties sluiten de rij (5 procent).

Jan Denys, arbeidsmarktspecialist van Randstad: “De impact van digitale kanalen op de arbeidsmarkt is dus niet te onderschatten, maar moet anderzijds ook - voorlopig althans - niet overdreven worden. Bij jongeren ligt dit aandeel trouwens niet hoger (9 procent) dan gemiddeld. Hierbij dient wel opgemerkt dat ook de traditionele publieke en private kanalen gedeeltelijk gedigitaliseerd zijn. De totale impact van digitalisering is dus niet beperkt tot de strikt digitale kanalen.”

Vergelijken we publieke en private kanalen (met uitsluiting van digitale), dan slaat de slinger licht door in het voordeel van de private kanalen. Uitzendkantoren en werving en selectie halen samen 19 procent, de publieke bemiddelaars 15 procent.

Bron: Randstad (randstad.be)

 

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen