< Terug naar overzicht

TopPerformance Plan - De top inzake groepsverzekeringen

Om de groei en de ontwikkeling van uw bedrijf te waarborgen, hebt u zich omringd met topmedewerkers. U verwent deze waardevolle en zeer gegeerde krachten goed, want u kent hen elk jaar een bonus toe die naam waardig. Wel beloont de fiscaliteit op dit soort premies niet altijd uw inspanningen, evenmin als die van hen trouwens. Vandaar dat Delta Lloyd Life u daarvoor een aangepaste formule aanbiedt: TopPerformance Plan. Een groepsverzekering die speciaal afgestemd is op de kapitalisatie van opeenvolgende eenmalige premies, met mogelijkheid tot hoger rendement én bijzonder aantrekkelijke fiscale voordelen.

Een rendement op maat

Voor de kapitalisatie van de premies kunt u kiezen tussen twee formules.

De eerste formule, Save Green, biedt momenteel een basisinterestvoet van 3,25%, plus een variabele jaarlijkse winstdeling. In 2007 bedroeg het globaal rendement 4,50%(*).

De tweede, Save Blue, maakt een nog hoger rendement mogelijk op de premies van uw medewerkers. Het pensioenkapitaal evolueert namelijk volledig afhankelijk van de marktopportuniteiten. Alleen het bedrag van de gestorte premies is immers gewaarborgd, waardoor u kunt mikken op betere prestaties. In 2007 bedroeg het globaal rendement 6,00%(*).

(*) Resultaten uit het verleden vormen geen garantie voor de toekomst.. Onder voorbehoud van van aanvaarding door de Algemene Vergadering van de Aandeelhouders van Delta Lloyd Life.

Bovendien blijft de reserve beschikbaar!

Stel dat uw medewerkers vastgoed willen kopen, bouwen, verbouwen of renoveren in België. Dan kunnen ze daarvoor een voorschot krijgen tot 65 % van de gestorte premies, en dat tegen bijzonder interessante voorwaarden!

Met TopPerformance Plan wordt de interest op het voorschot jaarlijks berekend als volgt: de basisinterestvoet, verhoogd met de winstdelingen van het jaar voordien, plus een vergoeding van 0,4%. Dat levert een reële kostprijs op van 0,4%, ongeacht de gekozen kapitalisatieformule voor de reserves. Uw medewerkers hebben bovendien de keuze tussen twee formules om hun interesten te betalen: ofwel jaarlijks, ofwel na afloop van het contract.

In het eerste geval betalen ze elk jaar de interesten. Het voorschot wordt afgetrokken van hun kapitaal op eindtermijn.

In het tweede geval worden de interesten gekapitaliseerd, zodat uw medewerkers absoluut niets hoeven te betalen tot ze met pensioen gaan. Het voorschot en de interesten op het voorschot worden afgetrokken van hun kapitaal op eindtermijn.

Fiscaliteit

. Uw vennootschap mag alle betaalde premies in het kader van TopPerformance Plan aftrekken als beroepskosten. Wel mogen de wettelijke en extralegale pensioenen, uitgedrukt in jaarlijkse renten, niet hoger liggen dan 80% van de laatste normale brutojaarbezoldiging. Er wordt daarbij geen rekening gehouden met individueel gesloten contracten.
. Er is een abonnementstaks verschuldigd van 4,4% op de premies leven en overlijden.
. Op de eindtermijn wordt er een aparte heffing aangerekend van 16,5% (of 10% onder bepaalde voorwaarden), na aftrek van een RIZIV-inhouding van 3,55% en een solidariteitsbijdrage van 0 tot 2%.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen