< Terug naar overzicht

Tolerantie leidt tot meer seksuele intimidatie

Sociale normen zijn extreem belangrijk bij het voorkomen van seksuele intimidatie op het werk. In werkomgevingen waar intimiderende acties geaccepteerd lijken door de medewerkers, maakt men zich er sneller schuldig aan. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van prof. dr. Kris Hardies (UAntwerpen). Ook bepaalde karaktereigenschappen hebben een invloed.

“Een van de opvallendste resultaten van het onderzoek is het belang van sociale normen”, vertelt Kris Hardies. “Als werknemers de indruk hebben dat pikante opmerkingen, non-verbale seksuele gebaren of zelfs ongewenst lichamelijk contact getolereerd worden binnen hun werkomgeving, zal men zich daar zelf sneller aan wagen. Willen we seksuele intimidatie echt bestrijden in onze organisaties? Dan is het erg belangrijk dat werknemers assertief reageren als ze dergelijke situaties opmerken. We moeten stoppen met doen alsof er niets aan de hand is. Zolang het aanvaard lijkt in bedrijven, zal het niet verdwijnen.”

Meer dan helft maakt seksueel getinte opmerkingen

UAntwerpen ondervroeg 199 bedienden (96 mannen en 103 vrouwen) via een online enquête. Zij werden door de onderzoekers gecontacteerd en geselecteerd via LinkedIn. Gemiddeld waren de respondenten 31 jaar oud. In de enquête werd het echte opzet van de studie doelbewust verborgen gehouden. Zo werd getracht de respondenten zo eerlijk mogelijk te laten antwoorden.

Van de ondervraagde mannen gaf 53 procent aan het voorbije jaar enkele keren een seksueel getinte mop en opmerking te hebben gemaakt op het werk. Bij vrouwen is dat slechts 35 procent. Voorts geven 4 procent van de mannen en 1 procent van de vrouwen toe dat zij de voorbije twaalf maanden seksueel getinte berichten of foto’s verstuurd of getoond hebben. Voorts hebben 22 procent van de mannen en 7 procent van de vrouwen het voorbije jaar iemand op de werkvloer ‘homo’, ‘gay’ … genoemd. “Dat zijn op zich geen vernieuwende onderzoeksresultaten,” aldus Hardies. “Maar het blijft wel frappant dat deze cijfers nog steeds zo hoog liggen.”

Jonge mannen maken zich vaker schuldig

Er is ook een significant verband tussen bepaalde karaktereigenschappen en het stellen van seksueel intimiderende handelingen. Mensen die minder openstaan voor nieuwe ervaringen of meningen zijn sneller geneigd tot seksuele intimidatie van collega’s. In bedrijven waar de sociale gedragsnormen het schijnen toe te laten, is deze invloed op minder open-minded werknemers trouwens nog een stuk groter.

Toch zijn er ook opmerkelijke verschillen tussen de bepalende karaktereigenschappen bij mannen en vrouwen. Zo maken mannen zich sneller schuldig aan seksuele intimidatie: hoe jonger ze zijn, hoe meer ze de illusie hebben dat seksuele intimidatie geaccepteerd is, hoe seksistischer ze zijn en hoe minder zorgvuldig ze zijn. Bij vrouwen is er geen verband tussen die factoren. Vrouwen vertonen dan weer sneller seksueel intimiderend gedrag als ze extraverter of emotioneel stabieler zijn. Bij mannen is die link niet opvallend aanwezig.

Bron: Universiteit Antwerpen

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen