< Terug naar overzicht

Tijdskrediet zonder motief definitief verleden tijd

Op 1 april trad cao 103 in werking, die nieuwe regels oplegt aan werknemers die een tijdskrediet of een landingsbaan willen opnemen. Zo zal het tijdskrediet zonder motief definitief tot het verleden behoren, maar kunnen werknemers, zodra het koninklijk besluit in voege treedt, 51 maanden tijdskrediet met uitkering opnemen voor zorgmotieven.

Tijdskrediet

Er werd komaf gemaakt met het ongemotiveerd tijdskrediet. Terwijl het KB van december 2014 de uitkering voor deze vorm van tijdskrediet afschafte, kon het recht nog steeds worden opgenomen, weliswaar zonder uitkering. Dit komt dus overeen met een soort van onbetaald verlof dat je werkgever je niet kan weigeren. Het desbetreffende KB verhoogde ook het krediet van de zorgmotieven van 36 tot 48 maanden. In het licht van de regeringsbeslissing, die nog moet worden omgezet in een KB, beslisten de sociale partners om het recht op zorgmotieven tot 51 maanden uit te breiden.

Er worden wel enkele modaliteiten aan deze uitbreiding toegevoegd. Zo worden behandelende geneesheren van zorgbehoevende zwaar zieken geresponsabiliseerd door de inhoud van het medisch attest te wijzigen. De behandelende geneesheer zal voortaan moeten verklaren dat het noodzakelijk is dat het familielid voltijds, halftijds of voor een vijfde mantelzorg zal moeten opnemen, om de zwaar zieke te ondersteunen met het oog op zijn herstel, naast eventuele professionele ondersteuning.

De sociale partners hebben het ook mogelijk gemaakt dat niet alleen gehuwden, maar ook wettelijk samenwonenden gebruik kunnen maken van deze vorm van tijdskrediet. Men speelt hiermee in op de huidige maatschappelijke trend. Terwijl het aantal huwelijken de voorbije 25 jaar met meer dan een derde is gedaald, is het aantal koppels dat ervoor gekozen heeft om wettelijk te gaan samenwonen vervijftienvoudigd.

Werkgevers en vakbonden laten de landingsbanen voorlopig onaangeroerd. Zo kan een werknemer die 55 jaar is en een loopbaan van minstens 25 jaar achter de rug heeft ervoor kiezen om minder te werken, maar dan zonder uitkering. De regering bracht de leeftijd voor het recht op een uitkering op 60 jaar, behoudens de uitzonderingsregimes met leeftijdsvoorwaarden volgens een tijdspad of de kader-cao, die de leeftijdsgrens voor de periode 2017-2018 nog op 55 jaar behoudt. Als bewijs van het vervullen van een beroepsverleden van 25 jaar zal de verklaring op eer wel vervangen worden door een exacte berekening en controle door de RVA.

Thematisch verlof

De sociale partners zijn ook overeengekomen dat ouderschapsverlof soepeler kan worden opgenomen met slechts een halve dag per week. Ouderschapsverlof kan opgenomen worden voor de opvoeding van de kinderen tot 12 jaar.  

Dit is volgens het VBO voordelig om twee redenen: “In de eerste plaats zal dit een kleine besparing betekenen in de sociale zekerheid: nu nemen heel wat werknemers een volledige dag ouderschapsverlof op, terwijl ze bijvoorbeeld enkel op woensdagmiddag thuis willen blijven. Daarnaast kan deze regeling ook mannen aanzetten om meer zorgtaken op te nemen in het gezin. En daar kan niemand tegen zijn.”

Bron: VBO (vbo-feb.be)

 

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen