< Terug naar overzicht

Tijdelijke werkloosheid is motor van afwezigheid

Ons land is in de greep van een virus dat ons massaal ziek maakt en onze hospitalen af en toe zelfs dreigde te overbelasten, en toch is niet ziekte de belangrijkste oorzaak van afwezigheid op het werk. Neen, werknemers waren het afgelopen jaar meer afwezig omwille van tijdelijke werkloosheid.

Van de totale beschikbare tijd – de optelsom van de gepresteerde tijd, ziekte, privéongeval, arbeidsongeval, bevallingsrust, gewettigde afwezigheid, werkloosheid, verlof, feestdagen, thematische verloven, overuren en inhaalrust – presteerden werknemers in coronajaar 2020 slechts 68 procent. Dat is, niet verwonderlijk, tien procent minder dan in het coronavrije 2019. Arbeiders en bedienden presteerden in 2020 respectievelijk 62 en 72 procent van de beschikbare tijd, berekende Securex.

Opvallend is wel dat het korte absenteïsme (duurtijd korter dan een maand) met 11 procent daalde, ondanks de pandemie. Met andere woorden, COVID-19 is geen aanleiding tot meer korte afwezigheden. De dienstenleverancier zoekt de verklaring in het feit dat werkgevers geen ziekte registreren voor hun tijdelijk werkloze werknemers, en dat thuiswerkende werknemers zich vermoedelijk minder snel ziek melden. Minder woon-werkverkeer betekent ook minder ongevallen onderweg, en de verplichting in ‘ons kot’ te blijven heeft vermoedelijk ook impact gehad op het aantal ongevallen in de privésfeer.

We krijgen een ander beeld als we middellange absenteïsme onder ogen nemen. Dat zijn afwezigheden van een maand tot een jaar. Bij arbeiders daalde ook dat (met zeven procent), maar het aantal middellange afwezigheden bij bedienden bleef stabiel. Als oorzaak wijzen de experts naar de tijdelijke werkloosheid: de maanden met de sterkste daling in middellang absenteïsme volgden telkens na een topmaand voor tijdelijke werkloosheid. Niet werken lijkt arbeiders dus te behoeden voor middellange afwezigheden, door de aard van hun werk. Bij bedienden is de link tussen tijdelijke werkloosheid en middellang absenteïsme minder duidelijk te maken.

Het aantal werknemers dat langer dan een jaar afwezig is, stijgt ook dit jaar weer verder. In 2020 steeg het langdurig absenteïsme met acht procent. Een verklaring hier kan zijn dat de re-integratietrajecten die nodig zijn na een lange afwezigheid door de crisis mogelijks zijn stilgelegd of uitgesteld.

Tel alle cijfers samen, en de conclusie is dat tijdelijke werkloosheid verantwoordelijk is voor 9,6 procent van de afwezigheden, terwijl ziekte ‘slechts’ 7,3 procent van het absenteïsme verklaart.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen