< Terug naar overzicht

Tijdelijke werkloosheid: einde (nog niet) in zicht?

Op 31 maart loopt het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens corona af. Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) dringt aan op de verlenging van de regeling, minstens tot 30 juni 2021 (einde van het tweede kwartaal) en bij voorkeur tot en met 30 september 2021 (einde van het derde kwartaal).

Het VBO begrijpt dat aandacht wordt geschonken aan werknemers in tijdelijke werkloosheid en dat er actie ondernomen moet worden, zodat ze niet verwijderd geraken van hun werkgever of de arbeidsmarkt. “Toch kunnen we vandaag van de ondernemingen die vechten om te overleven, geen bijkomende opleidingsinspanningen vragen. Het VBO kan het initiatief niet steunen dat alle werkgevers die de tijdelijke werkloosheid gebruiken, zou verplichten om opleidingen aan te bieden”, klinkt het.

Als de regering zou overwegen om loonsubsidies in te voeren voor andere branhes dan de reis- en evenementensectoren, vraagt het VBO een aanpak op maat en na overleg met de betrokken sectoren.

Maar de werkgeversorganisatie vraagt vooral meer mogelijkheden voor flexibiliteit. Opleiding is volgens haar namelijk niet de enige manier om de band tussen langdurig tijdelijke werklozen en de arbeidsmarkt te behouden en versterken. Dat zou ook kunnen door tijdelijke werklozen de mogelijkheid te bieden om voor korte periodes aan de slag te gaan in sectoren en ondernemingen waar momenteel handen tekort zijn. De steunmaatregelen die dit mogelijk maken, waren tot nu toe voornamelijk op de zorgsector en het onderwijs geconcentreerd, maar het VBO roept op om, in nauwe samenwerking met de uitzendsector, die mogelijkheden tot en met 30 september 2021 uit te breiden naar alle sectoren. Een andere maatregel die verder doorgetrokken zou kunnen worden, is het belonen van werkgevers die het gebruik van tijdelijke werkloosheid verminderen, door voor die werkgevers te voorzien in een niet-doorstorting van de bedrijfsvoorheffing zoals is gebeurd in de tweede helft van vorig jaar.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen