< Terug naar overzicht

Tijdelijke werkervaring als opstap naar volwaardig werk

De Vlaamse regering schaart zich achter de uitwerking van de tijdelijke werkervaring voor langdurig werkzoekenden. Vlaams minister van Werk Philippe Muyters wil de werkzoekenden via een aaneenschakeling van verschillende stages en vormen van werkplekleren na maximaal twee jaar laten doorstromen naar werk.

De groep die het vandaag op de arbeidsmarkt het moeilijkst heeft, zijn de langdurig werkzoekenden en mensen zonder of met een heel beperkte werkervaring. Hoewel ze er in de jongste statistieken op vooruit gaan, profiteren zij nog te weinig van de economische heropleving, omdat de traditionele arbeidsmarktinstrumenten voor hen niet vaak genoeg een oplossing bieden. Voor hen werkte Vlaams minister van Werk Philippe Muyters het concept van de tijdelijke werkervaring uit.

De tijdelijke werkervaring is nog het beste te vergelijken met de ‘Werkinlevingstrajecten voor jongeren’ (WIJ-trajecten). Ook hier wordt intensieve begeleiding voorzien en wordt op maat van de werkzoekende een traject opgesteld. Dat traject bestaat uit verschillende vormen van kortlopende stages, werkplekleren of een IBO op het einde van het traject.

Minister Muyters: “Het verleden heeft intussen al voldoende bewezen dat lineaire maatregelen niet het gewenste effect hebben. We moeten maatwerk leveren. Dat doen we met de tijdelijke werkervaring: een concept waarbij de langdurig werkzoekende via een aaneenschakeling van stages weer aansluiting vindt bij de arbeidsmarkt en na maximaal twee jaar opnieuw zijn weg kan vinden.”

De werkzoekende en de leefloongerechtigde staan centraal in het nieuwe systeem en maatwerk is dus een absolute voorwaarde om successen te boeken. Maar dat maatwerk vraagt ook een intensieve begeleiding en opvolging. De Vlaamse regering voorziet voor de OCMW’s zowel een inspanningsfinanciering als een resultaatsfinanciering. Als iemand aan duurzame tewerkstelling geholpen wordt, pikt het OCMW daar ook een financieel graantje van mee. Voor werkzoekenden doet de VDAB een beroep op externe partners om de rol van intensieve begeleider in te vullen. Afhankelijk van het instrument waarvan de werkzoekende gebruikmaakt, kan er ook een extra vergoeding zijn bovenop de werkloosheidsuitkering.

Het besluit werd voor de eerste keer principieel goedgekeurd en gaat nu voor advies naar de sociale partners. Begin 2017 moet het nieuwe systeem helemaal operationeel zijn.

Bron: Persbericht Vlaams minister van Werk Philippe Muyters


Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen