< Terug naar overzicht

Tijdelijke cao voor corona-telethuiswerk: iedereen tevreden?

In de Nationale Arbeidsraad sloten werkgevers en vakbonden – eindelijk – een tijdelijke cao over telethuiswerk die loopt tot 31 december 2021. Dat was nodig omdat een deel van de bedrijven dat wel verplicht werd telewerk te organiseren, maar ter zake nog geen regeling of afspraak had met de werknemers(vertegenwoordigers).

De nieuwe cao telethuiswerk bevat een duidelijk kader waarbinnen op ondernemingsvlak minimaal afspraken gemaakt moeten worden. De sociale partners legden ook nogmaals de klemtoon op het belang van goede preventiemaatregelen. Het recht op ‘deconnectie’, bijvoorbeeld, is opgenomen in de cao.
De cao is van toepassing op het door de overheid aanbevolen of verplichte telethuiswerk om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zij werd afgesloten voor bepaalde duur tot 31 december 2021 en wil voornamelijk ondernemingen die nog geen degelijke omkadering hebben voor het telethuiswerk dwingen (volgens de vakbonden) of stimuleren (volgens de werkgeversorganisaties) hierover nu minimale afspraken te maken. Maar het mag natuurlijk altijd wat meer zijn.

Net zoals in cao 85 (uit 2005, aangepast in 2008) die het vrijwillige telewerk regelt, stelt ook deze overeenkomst het principe voorop van gelijke behandeling tussen de thuiswerkers en de werknemers die effectief in de onderneming (moeten) werken. Loon- en arbeidsvoorwaarden en arbeidsduur moeten dezelfde blijven. Ook de werklast en eventuele resultaatgebonden elementen moeten dezelfde blijven. Het telethuiswerken mag dus geen alibi zijn voor ondernemingen om de werklast te verhogen of criteria van evaluatie te verzwaren.

De modaliteiten van de arbeidsduur en de bereikbaarheid van de betrokken werknemers tijdens de arbeidstijd kunnen via specifieke afspraken geregeld worden in functie van het telethuiswerk. Dergelijke afspraken kunnen ofwel individueel met alle betrokken werknemers, ofwel via collectieve arbeidsovereenkomst, ofwel via telewerkbeleid met respect voor het sociaal overleg op ondernemingsniveau gemaakt worden. Een werkgever mag dus niet zomaar zelf een policy uitwerken.

Afspraken over het ter beschikking stellen van de nodige apparatuur en ondersteuning door de werkgever zijn verplicht. De werkgever moet eventuele hard- of software waarvoor de werknemer zelf heeft gezorgd ten laste nemen. Ook over de bijkomende telefoon- of internetkosten moeten afspraken worden gemaakt.

Het luik ‘welzijn’ verplicht de werkgever de telethuiswerkers grondig te informeren over de preventiemaatregelen die de onderneming neemt om de risico’s verbonden aan het telethuiswerk tegen te gaan. Daarbij moet onder meer gewezen worden op de correcte inrichting van de werkpost en het belang van een degelijk scherm, maar evengoed op de psychosociale risico’s verbonden aan het telewerk. De namen en contactgegevens van de betrokken preventiediensten moeten worden meegedeeld, met de vermelding dat de werknemer de mogelijkheid heeft spontaan de preventieadviseur-arbeidsarts te raadplegen.

Ten slotte moeten de werkgevers het voor de werknemersvertegenwoordigers mogelijk maken in contact te komen of blijven met de thuiswerkers.

Bron: ACV

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen