< Terug naar overzicht

Thuiswerkvergoeding: voor de happy few? Opgelet…

Tussen maart en september van dit jaar betaalde slechts 1,6 procent van de Belgische werkgevers één of meer keren een thuiswerkvergoeding. Gemiddeld bedroeg de thuiswerkvergoeding 76 euro per maand per werknemer. De vergoeding compenseert bureaukosten en kosten voor kantoorbenodigdheden, materiaal en nutsvoorzieningen in de privéwoning van de thuiswerker. Tien procent registreert thuiswerkdagen, maar betaalt daarom nog geen thuiswerkvergoeding.

Sinds maart 2020 kunnen werkgevers een belastingvrije thuiswerkvergoeding aan hun werknemers toekennen. De fiscus en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) legden het maximumbedrag van die vergoeding vast op 129,48 euro per maand. De werknemer heeft er recht op als hij of zij minstens vijf werkdagen per maand effectief thuis werkt, met een minimale regelmaat van een dag per week of gemiddeld acht uur per dag.
De thuiswerkvergoeding dekt de bureaukosten die de werknemer thuis maakt om zijn of haar job te kunnen uitoefenen. Dit kunnen kosten zijn voor de inrichting en het gebruik van een bureau (huur, afschrijvingen), aankoop printer, computermateriaal en kantoorbenodigdheden en nutsvoorzieningen (water, elektriciteit, verwarming, onderhoud, verzekering, onroerende voorheffing, internetverbinding...) in de privéwoning van de werknemer.
Slechts 1,6 procent van de werkgevers heeft tussen maart en september al één of meer keren een thuiswerkvergoeding betaald. Niet elke werkgever die in deze periode een thuiswerkvergoeding gaf, deed dit systematisch elke maand. Augustus en september waren de recordmaanden, met telkens 1 procent van de werkgevers die in die maand een thuiswerkvergoeding gaven. De uitbetaalde thuiswerkvergoedingen bedragen gemiddeld 76 euro per werknemer en per maand. Slechts 7,5 procent van de werkgevers die thuiswerkvergoedingen uitbetaalden gaf het maximumbedrag van 129,48 euro.

Het aantal werkgevers dat registreert op welke dagen de werknemers thuiswerken ligt nochtans een stuk hoger: 2 procent in 2019 en zelfs 10 procent in 2020.
Een deel van deze werkgevers betaalt echter al een andere vergoeding die thuiswerkkosten dekt (bijv. een forfaitaire onkostenvergoeding) of stelt materiaal te beschikking (bijv. laptop, telefoon, headset…) waardoor een thuiswerkvergoeding minder of niet aan de orde is. Andere werkgevers registreren thuiswerk dan weer om kosten te besparen: voor die dagen kunnen ze namelijk de vergoeding voor woon-werkverkeer schrappen, terwijl een thuiswerkvergoeding als alternatief niet verplicht is.

Iris Tolpe, partner bij Securex Consult waarschuwt echter: “Sommige werkgevers gingen er tot de tweede golf van uit dat de coronastorm wel zou gaan liggen en hanteren nog steeds hun klassieke onkostenbeleid in de gedachte dat hun medewerkers binnenkort terug naar kantoor zouden kunnen en het niet de moeite loont om dit te wijzigen. Die redenering is niet zonder risico’s. Bij controle door de fiscus of de RSZ zullen vergoedingen voor niet-afgelegd woon-werkverkeer in principe gekwalificeerd worden als gewoon loon en daarop is zowel RSZ- als bedrijfsvoorheffing (zonder belastingvrijstelling) verschuldigd.”

De topmaanden voor registratie van thuiswerkdagen waren de maanden maart tot juni. De absolute uitschieter was april met 14 geregistreerde thuiswerkdagen per werknemer in 6,6 procent van de ondernemingen. In de zomermaanden zakte zowel het aantal ondernemingen als het aantal thuiswerkdagen. Securex verwacht dat beide aantallen vanaf oktober opnieuw zullen stijgen.

Bron: Securex. De steekproef telde 23.826 ondernemingen en 186.664 werknemers in de Belgische privésector. Bedrijfsleiders werden uitgesloten. Deze resultaten zijn indicatief en gebaseerd op data van het sociaal secretariaat Securex.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen