< Terug naar overzicht

Thuiswerkers meer bevlogen en beter presterend, ook al voor corona

Op dagen dat werknemers van thuis mogen werken, rapporteren ze minder stress en minder spanning tussen hun werk- en privéleven. Ze geven ook aan dat ze op die dagen meer bevlogen zijn en beter presteren. Dat blijkt uit een studie van een pilootproject bij een Belgisch bedrijf, onder wetenschappelijke begeleiding van KU Leuven-onderzoekers, uit het pre-coronatijdperk.

De studie werd uitgevoerd in de lente van 2017 en dus niet onder de huidige omstandigheden van de coronacrisis. Een Belgisch bedrijf, actief in de bouwsector, startte toen een pilootproject op om de mogelijkheden voor thuiswerk en de effecten ervan te bestuderen. Om dit project te begeleiden en evalueren, schakelde het de hulp in van onderzoekers van de KU Leuven.

Aan het project namen 78 werknemers deel. Gedurende drie maanden bleef de ene helft voltijds op kantoor, de andere mocht twee dagen per week thuis werken. Voor en na vulden de deelnemers een vragenlijst in. Gedurende dertien opeenvolgende dagen werd er ook gevraagd naar hun beleving van de afgelopen dag.

Positieve dagelijkse effecten

De dagelijkse bevraging leert dat deelnemers op dagen dat ze mogen thuiswerken betere werkuitkomsten rapporteren. Ze hebben die dagen minder stress en ervaren minder spanning tussen werk- en privéleven. Tegelijkertijd rapporteren ze op die dagen een grotere bevlogenheid tijdens het werk en betere prestaties. Op dagen dat alle deelnemers op kantoor werken, werden er geen verschillen vastgesteld tussen de thuiswerkgroep en de controlegroep.

“Het thuiswerk laat toe om een beter evenwicht te vinden tussen werktaken en het privéleven”, zegt dr. Joni Delanoeije. “Thuiswerkers ervaren een grotere flexibiliteit en kunnen hun dag beter indelen. Ze hebben de mogelijkheid om doorheen de dag enkele huishoudelijke taken uit te voeren, zoals de wasmachine inladen of het avondeten voorbereiden. Uit ons eerder onderzoek weten we dat ze vanwege die flexibiliteit ook meer geneigd zijn om tijdens de privétijd nog een werktaak op zich te nemen. De algemene prestatie gaat er niet op achteruit omdat ze zich thuis bijvoorbeeld beter kunnen concentreren.”

Ook na afloop van de proefperiode rapporteerden de thuiswerkers minder stress. Dit is toe te schrijven aan het feit dat ze minder tijd verliezen door te pendelen.

Potentieel van thuiswerk

“Ondanks de overwegend positieve resultaten mogen we geen voortvarende conclusies trekken”, zegt professor Marijke Verbruggen van de onderzoekseenheid Work and Organisation Studies. “Deze studie is uitgevoerd binnen een bepaald bedrijf. De resultaten gelden dus niet automatisch voor andere bedrijven, in andere sectoren en met een verschillende bedrijfscultuur. Aan de andere kant, aangezien het hier om een afgebakende studie gaat, kunnen we de vastgestelde effecten wel duidelijk linken aan de invoering van thuiswerk. Na onze positieve evaluatie heeft het bedrijf dan ook een thuiswerkbeleid ingevoerd voor alle werknemers.”

“Door de coronacrisis hebben veel bedrijven en werknemers plots kennisgemaakt met thuiswerk”, zegt Joni Delanoeije. “Dit zal niet altijd en overal vlekkeloos verlopen, maar er zijn wel potentiële voordelen, toont onze studie aan. De prestaties en bevlogenheid van de thuiswerkers dalen niet, terwijl ze wel minder stress ervaren en een betere evenwicht vinden tussen werk- en privéleven.”

Bron: KU Leuven

In HR Square 194 (november 2019) kan u een interview met dr. Joni Delanoeije over haar onderzoek naar thuiswerk lezen.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen