< Terug naar overzicht

Thuiswerken loont

De lockdown in de coronacrisis is onbedoeld het grootste experiment rondom thuiswerken ooit. Recent onderzoek, uitgevoerd door Tilburg University in samenwerking met Veldhoen + Company, laat zien dat thuiswerken loont. Mensen ervaren dat het beter aansluit op hun eigen sociale voorkeuren, dat ze efficiënter kunnen werken en meer regie hebben over hun werkdag.

Tilburg University en Veldhoen + Company onderzochten de ervaringen van 5.000 Europese professionals en managers die volledig van thuis werkten ten gevolge van de lockdown. De enquête gebeurde gedurende de eerste weken van de lockdown. De respondenten zijn grofweg in twee groepen te verdelen. De ene groep geeft aan meer uren te draaien en meer druk te ervaren, terwijl de andere juist aangeeft dat ze evenveel of minder uren presteren en minder werkdruk ervaren.

Voordelen overtreffen nadelen

Het onderzoek toont aan dat de voordelen die mensen ervaren door thuiswerken duidelijk groter zijn dan de nadelen. Meer dan de helft (57,4 procent) van de respondenten ervaren voordelen. Als grootste voordeel wordt een betere aansluiting op de eigen sociale voorkeuren genoemd. Denk aan de sfeer waarin men werkt, contact leggen met anderen. Daarnaast wordt thuiswerken als efficiënter ervaren en zijn medewerkers blij met de regie die ze zelf hebben over hun werkdag.
Als grootste nadeel wordt het langdurig virtueel werken ervaren. Een deel van de respondenten geeft aan dat ze het werk minder zinvol vinden en dat ze thuis onvoldoende middelen hebben om hun werk echt goed te doen.

De voordelen wegen sterk op tegen de nadelen. Bovendien liggen de voordelen zowel op het harde (productiviteit) als zachte (welzijn) vlak. De meeste nadelen die thuiswerkers ondervinden, zijn overigens op te lossen. “Door gericht te kijken naar het soort werk, de daarbij passende werkplek en het beschikbaar stellen van de juiste tools, zijn de belangrijkste nadelen te minimaliseren. Virtualisering vergt hierbij wellicht de meeste aandacht”, aldus de onderzoekers.
Ze besluiten dan ook dat iedereen de huidige situatie anders ervaart en een universele aanpak voor thuiswerken niet bestaat. Een aanpak moet situationeel zijn en ruimte bieden voor individuele voorkeuren.

Bron Universiteit Tilburg

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen