< Terug naar overzicht

Thuiswerk: wat nu?

Thuiswerken was voor veel bedrijven de redding tijdens de coronacrisis. Negen op tien organisaties hebben hun medewerkers zoveel mogelijk laten thuiswerken. Voor meer dan acht op tien ondernemingen was thuiswerken onmisbaar om de bedrijfscontinuïteit te verzekeren. Toch willen veel bedrijven na de crisis het thuiswerken sterk terugschroeven.

Voor de pandemie uitbrak, mocht volgens 21,7 procent van de respondenten niemand in hun organisatie thuiswerken. Dat leert een grootschalige enquête die Dell Technologies en Data News samen organiseerden met bijna 2500 respondenten uit diverse sectoren. Toch was thuiswerk al goed ingeburgerd. Bij een derde van de bedrijven kreeg iedereen de kans om thuis te werken. In bijna de helft van de ondernemingen was thuiswerk voorbehouden voor bepaalde functies.

Opvallend is dat grotere bedrijven met meer dan 500 medewerkers meer openstonden voor thuiswerken dan kleine (<100 mensen) en middelgrote ondernemingen.
Een kwart van de ondernemingen had geen specifiek beleid uitgewerkt. Dit betekent dus dat er geen wettelijk kader was en geen reglement waarin de do’s en don’ts waren opgenomen.

Waarom niet thuiswerken?

De hoofdreden waarom medewerkers niet mochten thuiswerken, is de mindere controle door leidinggevenden (40 procent). Bijna een vijfde verwijst naar risico’s voor de beveiliging van de bedrijfsinformatie. Eenzelfde percentage ziet een verlaagde productiviteit van de werknemers als oorzaak waarom thuiswerken niet werd toegepast.

Andere vaak opgegeven redenen waren dat het technisch niet mogelijk was of dat de werknemers van thuis uit geen toegang hadden tot de nodige documenten, bijvoorbeeld omdat dossiers niet uit het kantoor mochten verwijderd worden om juridische redenen.
Corona kwam ook onverwacht, waardoor de helft van de ondernemingen geen specifieke voorbereidingen had getroffen, zoals opleidingen of ICT-investeringen, om thuiswerk mogelijk te maken.

Extra investeringen

De pandemie heeft ook de digitale transformatie een duwtje in de rug gegeven. De coronacrisis heeft volgens 71 procent van de respondenten bedrijven versneld doen overschakelen. Grote bedrijven hadden voorsprong, maar men ziet nu ook overheidsinstellingen en kleine ondernemingen in alle sectoren hun digitale transformatie sneller uitvoeren.
Het zorgde in 39 procent van de organisaties voor extra ICT-investeringen om thuiswerken voor een grote groep mogelijk te maken. Bij twee derden ging het over materiaal voor thuis (laptops, schermen en andere randapparatuur) en nog eens een kleine 60 procent investeerde in betere connectiviteit (door een uitbreiding van de eigen server- en netwerkcapaciteit). Maar liefst 50 procent investeerde ook in tools om online samen te werken.

Geen blijver?

De respondenten wijzen op de voordelen van thuiswerken, zoals een beter evenwicht tussen werk en privé, meer flexibiliteit, hogere productiviteit, minder verplaatsingen en minder tijdverlies. Toch denkt bijna de helft dat thuiswerk sterk zal teruggeschroefd worden, maar wel op grotere schaal dan voor de coronacrisis zal blijven. Voor bijna 20 procent zal de situatie van voor de crisis terugkeren en bij 5 procent zal het systeem volledig worden afgebouwd.
Bijna 85 procent ziet de pandemie als een opportuniteit om georganiseerd thuiswerk te testen. Opvallend is dat bij amper 18 procent thuiswerk na de pandemie nog meer gestimuleerd zal worden.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen