< Terug naar overzicht

Thuiswerk productiever dan kantoorwerk

Een meerderheid van de thuiswerkers is thuis productiever dan op kantoor. Dat leert een grootschalig Nederlands onderzoek onder ruim 40.000 kantoorwerkers bij onder meer de Rijksoverheid. Een goed evenwicht werk-privé en de tevredenheid over thuiswerken hebben een aanwijsbare positieve invloed op de productiviteit van thuiswerkers.

Het onderzoek ‘We Werken Thuis’ werd uitgevoerd door het Center for People and Buildings (CfPB), Aestate/Ontrafelexperts, TU Delft en TU Eindhoven. In de periode april-december 2020 werden ruim 40.000 thuiswerkers via negen wekelijkse vragenlijsten gepolst naar hun ervaringen met thuiswerken. Vragen die in het onderzoek aan de orde kwamen, hadden onder meer betrekking op de werkzaamheid van de (communicatie)technologie, het aansturen van medewerkers en de beleving van de sociale cohesie binnen organisaties. Ook was er aandacht voor de inrichting van de thuiswerkplek en de ervaren productiviteit van thuiswerkers.

Uit de analyse van de antwoorden op dit laatste terrein komt een aantal opvallende relaties naar voren, die samenhangen met de individuele situatie van de thuiswerker, het werkproces en de thuiswerksituatie.
Een meerderheid van de respondenten (55 procent) zegt thuis productiever te zijn dan op kantoor. Gemiddeld beoordelen thuiswerkers de eigen productiviteit met een 7,7. De productiviteit op kantoor werd in de pré-coronaperiode met een punt lager beoordeeld.
De ervaren productiviteit van thuiswerkers hangt onder meer samen met evenwicht werk-privé, de mate waarin men in staat is tot zelfmotivatie en het enthousiasme over het werk.

Ook de eigen gezondheidssituatie en de betrokkenheid tussen collega’s spelen een rol.
Voorts valt op dat een hogere productiviteit gerapporteerd wordt door respondenten die tevreden zijn over thuiswerken. Er is ook een relatie tussen de ervaren productiviteit en de mogelijkheid om thuis geconcentreerd te werken.
Het onderzoek toont voorts aan dat de thuiswerksituatie door bijna driekwart van de respondenten geschikt wordt geacht voor het uitvoeren van kantoorwerk. In 70 procent van de gevallen bevordert de thuiswerkplek de concentratie. Daar staat tegenover dat ongeveer een derde van de respondenten meldt dat het gezamenlijke werk lijdt onder thuiswerken.

Van de respondenten geeft 82 procent aan na corona vaker te willen thuiswerken: 87 procent zou het niet erg vinden om verplicht een of twee dagen thuis te werken. Er werd ook gevraagd naar hoeveel uren men thuis wil werken. Het aantal van 16 uur wordt het vaakst genoemd (meer dan 20 procent), gevolgd door 24 uur (circa 17 procent) en vervolgens 8 en 20 uur (circa 10 procent).

Bron: hrpraktijk.nl

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen