< Terug naar overzicht

Thuiswerk en flexibiliteit: geliefd én bevorderlijk

Uit onderzoek bij 200 Belgische HR-managers blijkt dat medewerkers productiever zijn als ze van thuis uit werken of flexibele werkuren hebben. Bovendien is de meerderheid van de medewerkers er fan van omdat het een betere combinatie tussen werk en privé toelaat.

Eén op de vier Belgische HR-managers zegt dat thuiswerken en telewerken de afgelopen drie jaar zijn toegenomen. Toch is deze stijging niet merkbaar in alle bedrijven: 29 procent spreekt zelfs van een daling. Dat blijk uit onderzoek van gespecialiseerd rekruteringsbedrijf Robert Half.

Hogere productiviteit en meer creativiteit

Meer productiviteit en meer creativiteit worden door respectievelijk 55 procent en 44 procent van de Belgische HR-managers aangehaald als de mogelijke positieve gevolgen van flexibele werktijden en thuiswerken. Minder communicatie (41 procent) en minder de mogelijkheid hebben om leiding te geven (36 procent), zijn dan weer de voornaamste negatieve gevolgen van flexibele werktijden en thuiswerken.

De flexibele organisatie van de werktijd en -plaats biedt voordelen aan zowel werknemer als werkgever. Dergelijke arbeidsmodellen bevorderen de balans tussen werk en privé voor de werknemer, en hebben ook een positieve invloed op de prestaties en de productiviteit van het personeel. Medewerkers die tevreden zijn over hun job en de werkomstandigheden zijn doorgaans productiever en blijven langer trouw aan een bedrijf. Bedrijven versterken zo dus hun aanwervings- en retentiebeleid, alsook hun inspanning in het kader van ‘employer branding’.

Vraag naar (nog) meer glijdende werkuren

Hoewel meer en meer bedrijven glijdende werkuren invoeren, blijft er een steeds grotere vraag bij de medewerkers bestaan. De Randstad arbeidsmarktstudie 2015 (uitgevoerd bij 1895 bedienden en kaderleden) kan hierbij gebruikt worden ter illustratie. Voor iets meer dan de helft van alle werknemers (58 procent) staat het invoeren van glijdende werkuren nog steeds op één om een betere combinatie tussen werk en privé mogelijk te maken.

Thuiswerk komt op de tweede plaats en het beperken van de workload op drie. Meer dan de helft van de werknemers (56 procent) pleit om thuis te kunnen werken tijdens de werkuren en 49 procent zegt behoefte te hebben aan meer werkmiddelen om thuis te kunnen werken.

Opvallend: meer mensen regelen op het werk privézaken

De vervlechting van werk en privé betekent niet alleen dat werknemers in de privésfeer aan het werk zijn, maar ook dat er op het werk en tijdens de kantooruren privézaken worden gedaan. Dit aspect wordt in onderzoek echter zelden belicht.

Er werken vandaag iets meer mensen buiten de kantooruren in de privésfeer dan vroeger. Het gaat om ongeveer de helft (52 procent) van alle werknemers. Daartegenover staat dat 67 procent af en toe privézaken op het werk regelt. Met andere woorden: er zijn dus duidelijk meer mensen die op het werk privézaken regelen, dan dat ze in de privésfeer zaken voor het werk doen. Dit cijfer (67 procent) is nagenoeg onveranderd gebleven tegenover 2008.

Weekend en vakanties worden meer opgeofferd

Er wordt vandaag wel iets meer buiten de werkuren in de privésfeer gewerkt dan 6 jaar geleden. Niet tijdens de werkweek, maar wel meer in het weekend en de vakanties. Deze vaststelling strookt met de perceptie dat werk en privé meer door elkaar lopen dan vroeger, en dat de combinatie werk-privé tegenwoordig iets minder vlot loopt.

Het werken in de privésfeer buiten de werkuren gebeurt uiteraard vooral thuis. Maar ook elders wordt er gewerkt. Een kwart van de werknemers die meer dan één uur per week in de privésfeer werkt, geeft aan ook op andere plaatsen te werken.

Welke taken doet men in de privésfeer? 

Net als 6 jaar geleden, staat het nakijken van e-mail op nummer één. Dit aandeel stijgt zelfs nog van 65 naar 73 procent. Ook informatie opzoeken op het internet zit in de lift tegenover 2008 (van 45 naar 50 procent).

Rapporten, memo’s en presentaties maken, wordt proportioneel minder gedaan. Houden we ook rekening met de tijd die aan bepaalde taken wordt besteed, dan wint het behandelen van e-mails nog aan belang. Liefst 34 procent van de tijd wordt besteed aan het lezen en beantwoorden van e-mails. Een stijging van 10 procentpunten ten opzichte van 6 jaar geleden.

De belangrijkste reden waarom men ook in de privésfeer werkt, is meteen een belangrijk argument voor thuis- of telewerk: de rust. Rust die men blijkbaar op kantoor niet kan vinden. Dat was 6 jaar geleden ook al het geval. Daarna volgen het tekort aan tijd en het altijd met alles bij willen zijn.

Samengevat kunnen we spreken van een duale realiteit. Het werken in de privésfeer buiten de kantooruren wordt zowel positief als negatief geduid. Heel wat werknemers zien het als iets wat hen door het bedrijf wordt opgelegd (omdat ze tijd te kort hebben of omdat ze zich ertoe verplicht voelen). Een minstens even grote groep doet het uit inhoudelijke betrokkenheid met de job en het bedrijf, en uit bevlogenheid.

Bron: Jobat (jobat.be)


Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen