< Terug naar overzicht

Tewerkstellingsvooruitzichten: gematigd optimisme voor eerste kwartaal 2004

Uit de peiling naar de tewerkstellingsvooruitzichten die Manpower elk kwartaal uitvoert, blijkt een gematigd optimisme bij de Belgische ondernemingen. De positieve of negatieve trends die tijdens het vorige kwartaal werden opgetekend, zetten zich door in alle activiteitensectoren. Belangrijke kanttekening: het resultaat wordt sterk beïnvloed door het optimisme in de openbare en social profit-sectoren. Brussel denkt positiever dan Vlaanderen en Wallonië.


De Belgische bedrijven verwachten een positieve rekruteringsactiviteit voor het eerste kwartaal van 2004: 13% van de ondervraagde werkgevers voorspelt een stijging van het personeelsbestand. Slechts 6% rekent op een daling, terwijl 77% van de bedrijven meent dat het aantal personeelsleden stabiel zal blijven. De ‘netto tewerkstellingsprognose’ (het verschil tussen het aantal ondernemingen dat een stijging van het personeelsbestand verwacht en het aantal werkgevers dat een daling voorspelt) bedraagt dus +7% voor het eerste kwartaal van 2004. Dit resultaat bevestigt de positieve trend die tijdens het vorige kwartaal werd opgetekend (+6%).


De netto tewerkstellingsprognose wordt echter sterk beïnvloed door de resultaten in de openbare diensten, het onderwijs, de gezondheidszorg en de gemeenschapsvoorzieningen. Daar zijn de organisaties die een positieve rekruteringsactiviteit verwachten veel talrijker (+16%). Zonder het positieve resultaat van de openbare en de sociale dienstensector, zou het algemene wervingsvooruitzicht in België aanzienlijk somberder zijn, gezien werkgevers uit de peiling in de negen overige sectoren minder optimistische wervingsplannen vooropstellen.


De tewerkstellingsvooruitzichten voor het eerste kwartaal van 2004 blijven positief in de drie gewesten van het land. In Brussel, waar het netto percentage van de bedrijven die een stijging van het personeelsbestand verwachten 11% hoger ligt dan het percentage van de ondernemingen die een daling voorspellen, evolueren de rekruteringsverwachtingen sinds juni 2003 constant in positieve zin. In Wallonië en Vlaanderen daalden de verwachtingen met twee punten ten opzichte van het vorige kwartaal, waardoor ze respectievelijk op +5% en +7% uitkomen.


Er bestaan aanzienlijke verschillen tussen de sectoren. Vijf sectoren verwachten een stijging, vijf andere een daling. Naast de overheid en de social profit heerst er optimisme in de bouw (+6%), de productie en distributie van elektriciteit, gas en water (+6%), de industrie (productie, +5%), de financiële instellingen, het vastgoed en de diensten aan bedrijven (+4%). In de horeca zou de tewerkstelling relatief stabiel moeten blijven (-1%). Negatieve prognoses worden opgetekend in de groothandel en kleinhandel (-2%), vervoer, opslag en communicatie (-3%), landbouw, jacht, bosbouw en visserij (-4%) en winning van delfstoffen (-6%).


Meer gegevens, evenals internationale vergelijkingen, zijn te vinden op www.manpower.be.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen