< Terug naar overzicht

Tewerkstelling in kmo’s evolueert voorzichtig positief

Tijdens het tweede kwartaal van 2015 steeg de structurele tewerkstelling in Belgische kmo’s met 0,3 procent. In tegenstelling tot de voorbije vier kwartalen waar alleen Vlaanderen steeg (+1,6 procent), behalen alle gewesten nu positieve resultaten. Een andere opmerkelijke trend is dat er steeds meer 50-plussers in kmo’s tewerkgesteld worden (en blijven).

Na het tweede kwartaal van 2015 wordt de kmo-jobindex van HR-dienstverlener SD Worx afgeklokt op 111,9 punten. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2015 betekent dit een stijging van 0,3 procent. Nemen we de start van de kmo-jobindex in 2005 met 100 als basis, dan kunnen we stellen dat er sindsdien 11,9 procent meer werknemers actief zijn bij bedrijven met maximaal honderd werknemers.

Het hoogste cijfer werd genoteerd in november 2011 (112,2). Het huidige cijfer komt overeen met dat van eind 2011 en midden 2012. Het dieptepunt hebben werd bereikt in de zomer van 2013 (110,5). We kunnen dan ook concluderen dat de tewerkstelling binnen de kmo’s de laatste vier jaar stagneert, maar dat we de laatste twaalf maanden het verlies van de vorige jaren aan het goedmaken zijn.

Structurele verschillen tussen de gewesten

Een positief besluit uit deze kmo-jobindex is dat alle gewesten over het laatste kwartaal positieve cijfers op tafel kunnen leggen. Vlaanderen stijgt met 0,4 procent, Brussel met 0,1 procent en Wallonië met 0,2 procent. Toch zijn er structurele verschillen waar te nemen.

Vlaanderen

De kmo-tewerkstelling steeg in Vlaanderen het voorbije kwartaal met 0,4 procent en de voorbije twaalf maanden met maar liefst 1,6 procent. Een positieve tendens waar alle provincies, met Limburg op kop, aan meegewerkt hebben. Opvallend en bemoedigend is dat er ook in het tweede kwartaal meer tewerkstelling in de secundaire sector (industrie) is. De tertiaire en quartaire sector bewegen dan weer nauwelijks. Er zijn dan ook vooral meer arbeiders in dienst bij de Vlaamse kmo’s (+0,56 procent), en meer mensen met een voltijds contract (+0,18 procent).

Wallonië

Het voorbije kwartaal steeg de kmo-tewerkstelling met 0,2 procent, en dat is hopelijk een trendbreuk, want het afgelopen jaar daalde het aantal werknemers in Wallonië met 0,8 procent. Het is dus hoopvol en positief dat het voorbije kwartaal voor een heropleving zorgde. Toch is voorzichtigheid nog geboden, want de grotere tewerkstelling is vooral te danken aan een sterke stijging in de quartaire sector (+1,94 procent), terwijl de secundaire sector met 0,5 procent achteruit ging. Het zijn dan ook vooral bedienden met een deeltijds contract die voor de stijging zorgen.

Brussel

Brussel kende het afgelopen jaar een daling van 0,5 procent, maar kon in het tweede kwartaal van 2015 toch voor een stijging van 0,1 procent zorgen. Dat de secundaire sector steeg met 0,5 procent, is in dit dienstenrijke tewerkstellingsgebied van relatief belang, maar toch goed nieuws. De tertiaire sector steeg licht, de quartaire daalde licht, wat ervoor zorgt dat we voor deze twee sectoren van een status-quo kunnen spreken. De nieuwe aanwervingen kregen vooral een deeltijds contract aangeboden.

Meer oudere werknemers aan de slag

In de voorbije twaalf maanden ‘vergrijsden’ werknemers in de kmo’s. Er zijn nu bijna 5,82 procent meer 50-plussers tewerkgesteld dan vorig jaar, een trend die in de drie gewesten zichtbaar is.

Bron: SD Worx (sdworx.be)


Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen