< Terug naar overzicht

Tevreden over het werk, ontevreden over het loon

Niettegenstaande een grote meerderheid van de Belgische werknemers tevreden is over zijn werk, is de helft van hen ontevreden over zijn loon. Een grote meerderheid is ook niet te spreken over de promotiekansen en opleidingsmogelijkheden. Werkgevers vinden dat ze nochtans voldoende investeren.

Deze conclusies komen naar voren in de tweede editie van de barometer over de arbeidsmarkttevredenheid van Tempo-Team. De barometer, die de verschillende dimensies van tevredenheid bij werknemers en werkgevers meet, is het resultaat van een bevraging in april 2009 van een representatieve steekproef van 746 vaste en tijdelijke werknemers en 200 HR-managers.

Crisis beïnvloedt tevredenheid werknemer


78 procent van de Belgen is nog altijd tevreden over zijn werk (81 procent in 2008). 88 procent van de bedrijven tevreden is over zijn werknemers (87 procent in 2008).
Maar de resultaten suggereren wel dat de economische recessie een negatieve impact heeft op het globale tevredenheidsgevoel van de werknemers, dit in tegenstelling tot de werkgevers.
Net zoals in 2008, zijn werknemers nog steeds zeer tevreden (79 procent versus 74 procent in 2008) over hun werk op zich en over het vertrouwen van hun werkgever in hun prestaties (71 procent versus 69 procent). Ze zijn echter ronduit ontevreden over hun promotievooruitzichten (77 procent versus 70 procent in 2008), opleidingsmogelijkheden in het bedrijf (60 procent versus 54 procent in 2008), loon (53 procent versus 49 procent in 2008) en stress (45 procent versus 48 procent in 2008).

Loon wordt belangrijker


Het belang dat aan loon gehecht wordt, is nog toegenomen binnen de globale tevredenheid. Dit is een opmerkelijke vaststelling, omdat de lonen sinds het vorige onderzoek in juni 2008, door indexatie met bijna 5 procent toenamen en dat de koopkracht door de lage inflatie eveneens groeide.

Competent management


Uit de studie blijkt nog dat werknemers opvallend meer dan een jaar geleden belang hechten aan de competentie van hun management (36 procent versus 25 procent in 2008). Ze zijn ook meer geïnteresseerd in de financiële gezondheid van hun werkgever (51 procent versus 48 procent in 2008).
Andere aspecten die in het verleden een grote rol speelden, zoals een goed evenwicht tussen werk en privé en een goede communicatie op de werkvloer, verliezen aan belang.

Meer flexibiliteit en mobiliteit


Een ander belangrijk gevolg van de economische crisis is de groeiende flexibiliteit en mobiliteit van de Belgische werknemers. Zo is 54 procent bereid om binnen zijn bedrijf van job te veranderen, in 2008 was dat 45 procent.
42 procent wil desgevallend in het buitenland aan de slag, in 2008 slechts 32 procent.
Toch nog 37 procent is vandaag bereid om van bedrijf te veranderen, terwijl in 2008 de mobiliteit met 30 procent veranderingsbereidheid historisch laag was.
De groeiende mobiliteit als gevolg van de crisis gaat samen met een lagere tevredenheid over werkzekerheid (73 procent in 2009 versus 78 procent in 2008).

Kloof tussen werknemer en werkgever


De werkgevers blijken de tevredenheid van hun werknemers over een aantal belangrijke aspecten verkeerd in te schatten en te percipiëren.
82 procent van de werkgevers is zelf tevreden over zijn loonpolitiek, terwijl dit slechts bij 47 procent van de werknemers eveneens het geval is.
Werkgevers (77 procent) vinden ook dat ze nog voldoende investeren in opleiding en training, terwijl maar 40 procent van de werknemers dezelfde mening toegedaan is.
Ook erg is het gesteld met de promotievooruitzichten in de bedrijven. Hierover is nog 49 procent (67 procent in 2008) van de werkgevers van mening dat deze voldoende aanwezig zijn, terwijl amper 23 procent (30 procent in 2008) van de werknemers deze overtuiging deelt.
Ten slotte blijkt dat de algemene tevredenheid van werkgevers over vaste werknemers zich handhaaft, terwijl de tevredenheid over uitzendkrachten stijgt (van 66 procent in 2008 naar 69 procent in 2009).

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen