< Terug naar overzicht

Test uw personeelsadvertenties op leeftijdsdiscriminatie

In heel wat personeelsadvertenties wordt verwezen naar leeftijd. Dit impliceert niet noodzakelijk een discriminatie, maar versterkt het vermoeden dat de werkgever bepaalde voorkeuren heeft. Het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding stelt nu een gratis webtool ter beschikking waarmee u uw vacature kunt testen voor u ze de markt opgooit.

Leeftijdsdiscriminatie binnen de werkgelegenheid is één van de complexere thema’s binnen het antidiscriminatierecht waarover nog vaak grote onduidelijkheid heerst. Zo ontvangt het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (Centrum) niet alleen meldingen van slachtoffers van leeftijdsdiscriminatie, maar ook vragen van werkgevers voor meer informatie of deskundig advies bij het opstellen van onder meer vacatures.
In 2008 ontving het Centrum 105 meldingen over leeftijdsdiscriminatie, waarvan meer dan de helft (63) betrekking hebben op de arbeidssector. 39 van deze meldingen betreffen dossiers van leeftijdsdiscriminatie in het wervings- en selectieproces van kandidaat-werknemers.

Screening


Voor het tweede jaar op rij screende het Centrum personeelsadvertenties die gepubliceerd werden in diverse kranten en op verschillende websites. Voor 2008 waren dat aan Nederlandstalige kant Vacature, Jobat en de websites Monster, Stepstone en VDAB. Aan Franstalige kant screende het Centrum Références, Vlan en de websites van Stepstone, Monster en Forem.
Op 2798 personeelsadvertenties stelde het Centrum in 331 advertenties (11 procent) een rechtstreekse of onrechtstreekse verwijzing naar leeftijd vast. Op jaarbasis geeft dit een totaal van 8606 personeelsadvertenties waarin naar leeftijd verwezen wordt.
Vorig jaar leverde eenzelfde analyse een totaal van meer dan 7 procent op en een extrapolatie naar 6000 personeelsadvertenties.
“Het gebruik van een leeftijdscriterium blijkt dus nog steeds sterk aanwezig in recente personeelsadvertenties”, licht Jozef De Witte, directeur van het Centrum, toe. “Deze leeftijdsverwijzingen impliceren niet noodzakelijk een discriminatie, maar versterken het vermoeden dat de voorkeur van de werkgever uitgaat naar kandidaten uit een bepaalde leeftijdsgroep. Op basis van deze screening stelde het Centrum daarom enkele aanbevelingen op voor werkgevers, intermediairen en vakbonden.”

Laagdrempelige webtool


De resultaten van deze steekproef wijzen op de nood aan meer sensibilisering voor deze leeftijdsdiscriminatie in personeelsadvertenties, een selectieprocedure en zelfs het hele HR-beleid. Om hieraan tegemoet te komen, ontwikkelde het Centrum een laagdrempelige webtool ‘Leeftijd in personeeladvertenties’ met een concrete checklist die een op maat gemaakt, indicatief (pre)advies aanbiedt.
De checklist van het Centrum is gebaseerd op een instrument dat werd ontwikkeld door het Nederlandse Expertisecentrum Leeftijd. Het Centrum zorgde voor een hertaling naar de Belgische context.
“De heersende stereotypen en vooroordelen rond leeftijd blijven de toegang tot de arbeidsmarkt bemoeilijken. Onze screening bewijst dat er nood is aan informatie over (on)bewuste discriminatiemechanismen. Deze webtool biedt de mogelijkheid aan werkgevers, maar ook aan kandidaat-werknemers en eventuele andere belanghebbenden, om meer inzicht krijgen in de (on)verenigbaarheid van bepaalde personeelsadvertenties met het verbod op leeftijdsdiscriminatie”, zegt De Witte.

De checklist, die slechts enkele minuten in beslag neemt en overigens volledig anoniem kan worden gebruikt, bestaat uit twee onderdelen. Eerst wordt stapsgewijs gepeild naar het bestaan van een direct of indirect leeftijdsonderscheid in een personeelsadvertentie. Als er inderdaad sprake is van een dergelijk onderscheid, kan men in een tweede fase nagaan of de rechtvaardiging van de werkgever ook een juridisch aanvaardbare reden is.

U kan de checklist ‘Leeftijd in personeeladvertenties’ terugvinden op de website van het Centrum www.diversiteit.be/checklistleeftijd.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen