< Terug naar overzicht

Terbeschikkingstelling van personeel vraagt juiste expertise

Vorig weekend keurde het uitgebreide kernkabinet maatregelen goed om het personeelstekort in de kritieke sectoren aan te pakken. Zo wordt er gedurende drie maanden in een afwijking voorzien op het verbod van terbeschikkingstelling, waardoor een werkgever, naast zijn gewone activiteiten, zijn vaste werknemers ter beschikking kan stellen van een gebruiker die behoort tot de kritieke sectoren.

"Toch is het belangrijk dat de bedrijven die overwegen in zo’n constructies te stappen de administratieve lasten en risico’s voorafgaandelijk goed inschatten". Dat zegt Federgon, de federatie van de HR-dienstverleners, die onder meer de uitzendsector vertegenwoordigt.

"Wij willen in het belang van alle partijen benadrukken dat er bij het ter beschikking stellen van personeel heel wat komt kijken", legt directeur Ann Cattelain uit. "Zo moet er rekening gehouden worden met de toepassing van de reglementering en de bescherming van de arbeid, die gelden op de plaats van het werk. Wat bijvoorbeeld indien de werknemer deels werkt bij zijn huidige werkgever en deels ter beschikking wordt gesteld? Er moet voldoende kennis aanwezig zijn van verloning, premies, sectorale cao’s en correcte RSZ-codes. De meeste bedrijven hebben vandaag noch de planningstools noch de verloningstools om dit correct te kunnen doen."

Wanneer bedrijven personeel ter beschikking willen stellen van essentiële sectoren blijft de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en de werknemer gelden. Maar de gebruiker wordt wel hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de sociale bijdragen, lonen, vergoedingen en voordelen die daaruit voortvloeien. Welke werkgever welk risico draagt op het moment dat er iets misloopt, zal afhangen van het voorafgaand akkoord dat tussen de drie partijen wordt gesloten. Hier wordt best vooraf zeer goed over nagedacht onder meer m.b.t. ziekte en arbeidsongevallen.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen