< Terug naar overzicht

Tekort aan kennis zorgt voor ontevredenheid en verzuim

Van alle werknemers zegt bijna een kwart (23 procent) dat ze nieuwe kennis of vaardigheden missen die belangrijk zijn om hun werk goed te kunnen doen. Werknemers die dit aangeven, zijn minder tevreden, zijn vaker ziek en hebben veel vaker burn-outklachten.

Vooral kennistekort in ICT- en bouwsector

Kwalificatieveroudering komt relatief veel voor in de bedrijfstak informatie en communicatie: ruim 27 procent zegt er belangrijke nieuwe kennis en vaardigheden te missen. Dit is voornamelijk te verklaren door de snelheid van de technologische ontwikkelingen. Nieuwe kennis en vaardigheden zijn dan ook een noodzaak voor het personeel in deze sector.

Maar ook in de bouwsector missen relatief veel werknemers naar eigen zeggen belangrijke nieuwe kennis en vaardigheden. Het gaat dan bijvoorbeeld om elektriciens en loodgieters. Automonteurs, mensen in de reclame en marktonderzoek en industrieel ontwerpers geven ook vaak aan dat het hun aan nieuwe kennis en vaardigheden ontbreekt.

In het vervoer, de horeca, de landbouw en visserij zijn dan weer relatief weinig werknemers die nieuwe kennis of vaardigheden missen.

Jongste en oudste medewerkers klagen niet

Kwalificatieveroudering doet zich iets meer voor bij hoog- dan bij laagopgeleiden. Naar leeftijd zijn de verschillen echter een pak groter. Het zijn de allerjongste en de alleroudste werknemers die het minst zeggen dat ze nieuwe kennis of vaardigheden missen. Bij jongeren speelt mee dat een groot deel een bijbaan of startbaan heeft onder hun opleidingsniveau. Werknemers van 65 jaar en ouder zijn relatief vaak laagopgeleid en werkzaam in flexibele dienstverbanden met een geringe arbeidsduur in de transport en logistiek, bijvoorbeeld als taxichauffeur, koerier of dagbladenbezorger.

Verzuim

Werknemers die aangeven dat ze nieuwe kennis en vaardigheden missen, verzuimen meer. Hun verzuimpercentage ligt met 4,7 procent aanzienlijk hoger dan van werknemers die over voldoende kennis en vaardigheden (3,4 procent) zeggen te beschikken. Werknemers met verouderde kwalificaties hebben bovendien relatief vaak burn-outklachten en zijn daarnaast minder tevreden over hun werk: ruim 12 procent is zelfs (zeer) ontevreden met zijn of haar job.

Bron: The Question Library (tql.nl)


Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen