< Terug naar overzicht

Tekort aan geschikte kandidaten negatief voor bedrijfsdynamiek

Het tekort aan geschikte kandidaten op de arbeidsmarkt begint, afhankelijk van het land en de sector, een negatieve invloed uit te oefenen op de dynamiek en het beleid van ondernemingen.

Die vaststelling maakt Manpower Professional op basis van een internationale enquête op grote schaal (32.000 bedrijven en openbare organisaties in 26 landen of gebieden werden bevraagd). Men onderzocht de impact van het tekort aan gespecialiseerde profielen (hooggeschoolden voor boekhoudkundige, juridische, financiële, (para)medische, of wetenschappelijke functies, ingenieurs, profielen in sales & marketing, IT en management) op het rekruteringsritme en het loonbeleid van ondernemingen.

Vijftien procent van de bevraagde werkgevers in België bevestigde dat ze meer gespecialiseerd personeel hadden aangeworven in het voorbije half jaar indien er een groter aanbod van geschikte kandidaten was geweest. Een laag globaal percentage, maar uitgezet per regio en per sector wel onrustwekkend. Zo blijkt dat in Brussel het tekort aan gespecialiseerde profielen in één op de drie ondernemingen (33%) duidelijk voelbaar is en in Vlaanderen in één op de vijf (21%) bedrijven. In Wallonië is dit veel minder het geval (slechts 4% van de Waalse werkgevers had meer aanwervingen gedaan bij een groter aanbod van geschikte kandidaten).
Bepaalde sectoren worden meer getroffen door het aanbodstekort dan andere. In de sector transport en logistiek bijvoorbeeld klaagt 32% van de bevraagde ondernemingen in België over de moeilijkheid om geschikt personeel te vinden. Ook de financiële sector en de dienstensector ondervinden moeilijkheden volgens 18% van de bevraagde werkgevers.

De situatie in België is te vergelijken met die in onze buurlanden, waar de bevraagde werkgevers ook wijzen op de moeilijkheid om gespecialiseerde profielen te rekruteren: 12% in Frankrijk, 13% in Nederland, 16% in Duitsland en 23% van de werkgevers in het Verenigd Koninkrijk. Het tekort is erg groot op het Amerikaanse en Aziatische continent, vooral in de VS (45%), in Japan (45%) en in India (31%). Op wereldschaal bevestigt 29% van de 32.000 bevraagde werkgevers dat ze meer medewerkers hadden aangeworven als die op de markt beschikbaar waren geweest.

In een ander luik van de enquête bevroeg Manpower Professional de bedrijven ook over het risico van een loonstijging om het tekort aan gespecialiseerde profielen in te dijken. In België, zoals in de meeste andere Europese landen, is dit voorlopig niet aan de orde. Slechts 13% van de bevraagde werkgevers verklaart dat ze hogere lonen betalen dan een jaar geleden als gevolg van een tekort aan mankracht. Dat percentage ligt hoger in Brussel (23%) en Vlaanderen (19%) dan in Wallonië (6%). Het is opmerkelijk dat slechts 13% van de werkgevers in de sector transport en logistiek hun loonvoorwaarden hebben verhoogd terwijl nochtans 32% van hen verklaarde last te hebben van het tekort aan geschikte medewerkers. In de financiële sector en de dienstensector bevestigt 22% van de werkgevers dat ze de lonen in de hoogte hebben herzien.

Overigens wordt de toekomst niet positief ingekleurd. Volgens de onderzoekers zal het tekort aan gespecialiseerde profielen wellicht de komende jaren nog toenemen. Geschikte specialisten aantrekken en behouden blijft dus een belangrijke uitdaging voor het HR-beleid.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen