< Terug naar overzicht

Tegen 2050 wordt 80 procent meer Vlamingen geconfronteerd met ernstige beperkingen

De studiedienst van de Vlaamse regering bracht een nieuwe prognoses uit over de bevolkingsevolutie op lange termijn. Deze cijfers betekenen een lichte correctie voor het probleem van de vergrijzing ten opzichte van voorgaande prognoses. Maar zeker voor Vlaanderen wordt een exponentiële groei in zorgvragen voorspeld.

De Vlaamse studiedienst baseert zich op berekeningen van het Nationaal Instituut voor de Statistiek over de bevolkingsvooruitzichten tussen 2007 en 2060. In vergelijking met de vorige prognose die de evolutie tot 2050 in kaart bracht, valt vooral een grotere bevolkingsaangroei op. Waar de vorige studie sprak van 11 miljoen Belgen in 2050, wordt dat volgens de laatste gegevens al 12,4 miljoen.
Tegen 2060 zal de bevolking zelfs gestegen zijn tot 12,7 miljoen, bijna 20 procent meer dan de 10,6 miljoen vandaag.
Die aangroei is te verklaren door een hoger geboortecijfer en meer immigratie. In Vlaanderen is deze stijging wel lager dan in de andere gewesten (+14 procent tegen 2050), waardoor het aandeel van de Vlamingen lichtjes daalt tot 55,3 procent van de Belgische bevolking eind 2060.
Door deze stijging van de bevolking binnen de jongere leeftijdssegmenten ontstaat er een iets grotere groep werkenden om de kosten van de vergrijzing te dragen. Dit goede nieuws mag echter niet overschat worden. De verhouding tussen ouderen en mensen op arbeidsactieve leeftijd zal nog altijd enorm snel stijgen. Tegen 2050 zal 27 procent van de bevolking in het Vlaams Gewest ouder zijn dan 65. Momenteel is dat slechts 18 procent.
Zoals al langer geweten, zal de vergrijzing ook een zondvloed aan nieuwe zorgvragen veroorzaken. Tegen 2050 zullen er een half miljoen 80-plussers bijkomen in Vlaanderen. Bovendien daalt ook de capaciteit binnen de informele zorg, omdat de verhouding tussen de 80-plussers en 50- tot 59-jarigen stijgt. Dit is traditioneel de groep die zelf zorgtaken opneemt voor de vergrijzende ouders.
Bovendien zal deze groep 'mantelzorgers' nog minder beschikbaar zijn, omdat het beleid sterk inzet op het verhogen van de arbeidsdeelname van deze groep, ironisch genoeg net om de kosten van de vergrijzing te kunnen opvangen.
De berichten die erop wijzen dat de volgende generaties ouderen langer vrij zullen zijn van kwalen, worden jammer genoeg ook weerlegd. De extra zorgvrije jaren situeren zich grotendeels in de jaren met matige functiebeperkingen, niet in de dure zorgjaren. Tegen 2020 zal in totaal een kwart meer Vlamingen worden geconfronteerd met ernstige beperkingen en tegen 2050 wordt er zelfs een stijging van 80 procent verwacht. Investeren in de zorg van morgen is dus absoluut noodzakelijk.

Bron: Verso, vereniging voor social-profitondernemingen

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen