< Terug naar overzicht

Technologie en veranderende normen en waarden doen werkdruk toenemen

De werkdruk die werknemers ervaren is de afgelopen 20 jaar sterk toegenomen, onder meer door het gebruik van technologie en door veranderende normen en waarden in de samenleving.

Thuiszorgmedewerkers, leerkrachten in het basisonderwijs, ICT-systeembeheerders, mobiele objectbeveiligers, vrachtwagenchauffeurs binnenland en orderpickers hebben de voorbije 20 jaar de werkdruk sterk zien toenemen. Dat is te lezen in het werkdocument ‘Werkintensivering van beroepen’ van het departement Human Resource Studies van de Universiteit van Tilburg. Het onderzoek maakt deel uit van het breder project ‘Toekomst van werk’, dat ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in kaart brengt, in het bijzonder op het terrein van de digitale revolutie, de robotisering, de flexibilisering en de intensivering van arbeidsrelaties.

De toegenomen werkdruk is toe te schrijven aan een cocktail van minder of minder aangepaste hulpbronnen en hogere taakeisen bij het uitvoeren van het werk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gebruik van nieuwe technologie die steeds hogere eisen stelt aan snelheid of beschikbaarheid van werknemers. Daarnaast zijn ontwikkelingen in de maatschappelijke context een oorzaak van toenemende werkdruk. Een voorbeeld hiervan zijn veranderende maatschappelijke waarden en normen waardoor beroepsbeoefenaren te maken krijgen met steeds mondiger en agressievere klanten, patiënten en leerlingen.

Aanbevelingen

De onderzoekers doen ook enkele aanbevelingen: “Of werkgevers zich bewust zijn van de impact van al deze veranderingen op hun personeel is een open vraag. In elk geval is het volgens de onderzoekers van belang voor werkgevers om ruimte te creëren voor het bespreken van de gevolgen van deze veranderingen. Ook kunnen ze evalueren in hoeverre beroepsbeoefenaren bijvoorbeeld het gebruik van nieuwe technologie ook daadwerkelijk als ondersteunend ervaren. Tot slot is het van belang werknemers te ondersteunen bij het ontwikkelen van conflict- en communicatievaardigheden, aangezien deze vaardigheden steeds noodzakelijker worden door veranderde maatschappelijke waarden en normen.”

Bron: Universiteit van Tilburg

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen