< Terug naar overzicht

Te weinig aandacht voor introverten

Er is weinig plaats voor introverte werknemers op de werkvloer. De toegenomen mobiliteit, de 'information overload' en de populariteit van de open kantooromgeving leiden niet alleen tot een lager welzijn van introverte werknemers. Doordat een derde van de wereldbevolking introvert is, veroorzaakt het ook grote economische schade.

Introverte en extraverte personen verschillen in de manier waarop zij reageren op gebeurtenissen en omstandigheden om hen heen. Susan Cain, de auteur van de wereldwijde bestseller ‘Quiet: The Power of Introverts in a World That Can't Stop Talking’, stelt dat de moderne westerse civilisatie de kenmerken en mogelijkheden van introverte mensen onderwaardeert.

Introvert is niet gelijk aan verlegen

Een gebeurtenis die het centrale zenuwstelsel overprikkelt, leidt bij een introverte persoon eerder tot een gevoel van overweldiging en uitputting dan dat het zorgt voor opwinding en betrokkenheid.

Susan Cain verduidelijkt ook dat verlegenheid niets te maken heeft met introversie: “Verlegenheid is angst voor het sociale oordeel van anderen. Introversie heeft meer te maken met hoe iemand reageert op stimuli van buitenaf, waaronder ook sociale stimuli. Extraverte personen kunnen goed overweg met grote hoeveelheden stimuli, terwijl introverte mensen op hun best zijn in meer stille en rustige omgevingen.”

Hoe introverte werknemers te herkennen?

Om te weten of uw medewerkers eerder introvert zijn, kan u nagaan of ze de volgende tien kenmerkende gedragingen vertonen:

  • Trekken zich terug in grote groepen.
  • Zijn niet goed in 'small talk', maar hebben een voorkeur voor meer diepgaande conversaties.
  • Zijn goed in presenteren op een podium, alleen niet in de gesprekjes achteraf.
  • Raken snel afgeleid, maar zijn zelden verveeld.
  • Voelen zich meer aangetrokken tot creatieve, individueel gerichte beroepen waarin oog voor detail belangrijk is.
  • Kiezen een plaats dicht bij een uitgang wanneer ze zich met andere mensen in een ruimte bevinden.
  • Denken voor ze spreken.
  • Nemen niet snel de stemming van hun omgeving over, in tegenstelling tot extraverte mensen.
  • Hebben moeite met het onverwachte van binnenkomende telefoontjes.
  • Sluiten zich af als ze voelen dat hun energie op is en het tijd is om alleen te zijn.

Gebrek aan privacy op de werkvloer

Introverte mensen hebben het in onze moderne samenleving steeds moeilijker. Dit gaat zo ver, dat we bijna kunnen spreken van een privacycrisis. Een crisis die zich door de toegenomen mobiliteit, de 'information overload', de focus op samenwerking en de populariteit van de open kantooromgeving ook uitstrekt tot op de werkvloer.

Uit onderzoek van werkomgevingsspecialist Steelcase naar privacy op de werkvloer blijkt dat maar liefst 41% van de ondervraagden geen toegang heeft tot een werkplek waar ze zich op bepaalde tijden kunnen terugtrekken. Dat zorgt voor een gebrek aan privacy, waardoor medewerkers een verminderd welzijn en een lagere betrokkenheid ervaren. Door te veel stimuli kan het personeel zich bovendien maar moeilijk voor langere tijd concentreren, wat leidt tot improductiviteit en derhalve tot economische schade.

Vier voorwaarden voor een ideale werkomgeving voor introverten

De ideale werkomgeving voor introverte werknemers moet oog hebben voor privacy en voldoen aan deze vier criteria:

1. Sta mensen toe om zich af te zonderen

Rustige omgevingen waarin medewerkers vrij van onderbrekingen kunnen werken, zorgen dat zij zich concentreren en nieuwe ideeën kunnen opdoen. Het is belangrijk dat dit soort ruimtes herkenbaar zijn en dat binnen de organisatie wordt gerespecteerd dat sommige collega´s liever op deze manier werken.

2. Zeggenschap over hun werkomgeving

Introverte mensen zijn gevoeliger voor externe stimuli als licht en geluid, en hebben daarom meer behoefte aan controle en zeggenschap over hun omgeving . Ze moeten op elk moment gebruik kunnen maken van een werkplek die past bij hun gemoedstoestand en aansluit bij de taken die ze moeten uitvoeren.

3. Zorg voor evenwicht van de zintuigen 

In tegenstelling tot wat men zou verwachten, zoeken introverte mensen naar stimulansen van de zintuigen, maar dan vaak wel in de vorm van warme, kalmerende invloeden, zoals natuurlijk hout en andere organische materialen.

4. Zorg voor een gevoel van fysieke veiligheid

Introverte mensen hebben vaak het gevoel dat alle ogen op hen gericht zijn. Ze hebben regelmatig behoefte aan een ruimte waar ze zich aan dat gevoel kunnen onttrekken, een ruimte waarin ze onzichtbaar zijn voor anderen en waar ze geen anderen hoeven te zien.

Omdat de privacybehoefte per persoon verschilt en bovendien gedurende een werkdag kan veranderen, zou iedere werkgever eigenlijk een kantooromgeving moeten bieden die bestaat uit werkplekken die aansluiten bij de behoeftes van zowel introverte als extroverte mensen. Het gaat erom dat het personeel de kans heeft om zelf een werkplek te kiezen en zo zeggenschap uit te oefenen over het niveau van externe stimuli.

Bron: Jobat.be


Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen