< Terug naar overzicht

Te veel jongeren verlaten stelsel 'Leren en Werken' zonder werkervaring

Meer dan één op de tien of zo’n 1300 jongeren die via het stelsel 'Leren en Werken' een beroep willen aanleren en klaar zijn voor een job in het gewone arbeidscircuit, geraken niet aan een werkplek.

De Vlaamse sociale partners in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (Serv) doen een aantal concrete voorstellen aan de minister van Onderwijs om van 'Leren en Werken' een volwaardige leerweg te maken.

Naast de 1300 jongeren die geen werkplek vinden in het stelsel 'Leren en Werken', slagen nog eens 600 jongeren er niet in om werkervaring op te doen binnen een brugproject.

Ook spijbelen blijft een groot probleem. Dat maakt dat heel wat jongeren zonder enige werkervaring en/of diploma of getuigschrift op de arbeidsmarkt instromen en al op jonge leeftijd het risico lopen om langdurig werkloos te worden.

“De sociale partners en het onderwijs moeten zich voor deze groep laaggeschoolde jongeren ten volle blijven inzetten, zodat meer van hen werkervaring opdoen en een kwalificatie behalen. De cijfers spreken voor zich: jongeren zonder kwalificatie hebben na een jaar één kans op de drie om nog werkzoekend te zijn. Mét een diploma of getuigschrift stijgen de kansen op de arbeidsmarkt meteen. Het hebben van werkervaring is voor deze doelgroep de belangrijkste troef bij instroom”, zegt Ann Vermorgen, voorzitter Serv.

Uit een eigen evaluatie besluit de Serv dat het stelsel mankementen vertoont en bijsturing dringend nodig is. Er ontbreekt een globaal inzicht in het traject dat jongeren in het stelsel 'Leren en Werken' afleggen, zodat het gissen blijft naar welke elementen een traject succesvol maken en welke niet.

Er ontbreekt ook een gevalideerd screeningsinstrument waarmee alle centra werken om na te gaan in welke situatie de jongere zich bij aanvang bevindt, welk beroep hij zou willen leren, in welke fase van het traject hij best start of in hoeverre hij klaar is voor een ‘echte’ job op de arbeidsmarkt.

De sociale partners dringen erop aan dat het opleidingsaanbod van de centra beter aansluit bij de leefwereld, interesses en competenties van de jongeren en de arbeidsmarkt.

Bron: Serv

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen