< Terug naar overzicht

Talentmanagement is onvoldoende verankerd in Vlaamse bedrijfscultuur

In samenwerking met HR Square lanceerde Antwerp Management School een mini-enquête die peilde naar de visie van de HR-professionals op talentmanagement. Welke zijn volgens hen de elementen waarop hun organisatie zich moet focussen om talentmanagement te versterken? Het valt alvast op dat een overweldigende meerderheid van de respondenten vindt dat talentmanagement onvoldoende verankerd is in hun bedrijfscultuur. (We maken tevens de drie winnaars bekend die uitgeloot werden onder de respondenten van deze enquête.)

Een 50-tal respondenten laten het volgende beeld zien:

●1. “Onze organisatie is doordrongen van talentmanagement.”

■ 35,4 procent is het eerder oneens met deze stelling.
■ 31,3 procent geeft aan dat hun organisatie doordrongen is van talentmanagement.
■ 16,7 procent is het helemaal oneens met de stelling.
■ 14,6 procent is het eens noch oneens.

De balans slaat duidelijk over naar het negatieve.

●2. “In mijn organisatie is er nog veel werk aan de winkel op het vlak van leiderschapsontwikkeling om talentmanagement te versterken.”

■ 46,8 procent is het helemaal eens met deze stelling.
■ 29,8 procent is het eerder eens.
■ 12,8 procent is het eerder niet eens.

De HR-verantwoordelijken geven duidelijk aan dat er nog veel werk is op het vlak van de ontwikkeling van de leidinggevenden in hun organisaties om talentmanagement ingang te laten vinden.

●3. “Mijn organisatie moet een prioriteit maken van jobdesign om talentmanagement te versterken.”

■ 29,8 procent is het helemaal eens met deze stelling.
■ 46,8 procent is het eerder eens.
■ 10.6 procent is het eerder niet eens.

Wanneer het over jobdesign gaat, zijn de respondenten eveneens geneigd te zeggen dat hun organisatie hier een prioriteit van moet maken.

●4. “HR-processen moeten meer individualisering toelaten ter versterking van talentmanagement.”

■ 23,4 procent is het helemaal eens met deze stelling.
■ 51,1 procent is het hiermee eerder eens.
■ 12,8 procent is het eens noch oneens.
■ 8,5 procent is het eerder oneens.
■ 4,3 procent is het helemaal oneens.

Onmiskenbaar vinden de respondenten dat hun organisatie de HR-processen meer op maat moet maken.

●5. “Talentmanagement is niet voldoende verankerd in de bedrijfscultuur.”

■ 44,7 procent is het helemaal eens met deze stelling.
■ 36,2 procent is het eerder eens.
■ 10,6 procent is het eerder eens noch oneens.

Kortom, een overweldigende meerderheid van de respondenten vindt dat talentmanagement onvoldoende verankerd is in hun bedrijfscultuur.

Deze resultaten liggen trouwens in de lijn van de verwachtingen van de Antwerp Management School. Opvallend is dat de HR-professionals duidelijk aangeven dat het leiderschap in de organisatie verder ontwikkeld moet worden om tot jobdesign te komen. De HR-processen moeten herwerkt worden om een meer geïndividualiseerde aanpak mogelijk te maken. Een verklaring zou kunnen zijn dat deze twee thema’s in de Vlaamse HR-afdelingen nog een beperkte concrete toepassing vinden. In de meeste bedrijven bestaat wel al een vorm van een leiderschapsprogramma, meestal als training en coaching.

De opleiding ‘Kapitaliseren op Talent’ op 8 en 9 december 2011 aan de Antwerp Management School gaat dieper in op jobdesign en het herbekijken van de HR-processen. Misschien prikkelen de resultaten uw interesse om hierover meer te leren?

Inschrijven voor de opleiding kan via deze website:
http://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onze-programma's/executive-programs/kapitaliseren-op-talent.aspx

Drie deelnemers aan de enquête zijn alvast uitgeloot als winnaar. Zij kunnen gratis deelnemen aan het programma ‘Kapitaliseren op Talent’ op 8 en 9 december 2011:

■ Martine Vanderhoydonck (Partezis).
■ Mathias Vermeulen (FrieslandCampina).
■ Christel Van Bortel (Artenius Packaging).

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen