< Terug naar overzicht

Succesvol ‘blended working’ tijdens en na coronatijdperk

Is het gezien de ervaringen van het voorbije anderhalf jaar een goed idee om van ‘blended working’ ook na corona de norm te maken? Wanneer is blended working effectief? Voor welke werknemers is het aantrekkelijk? Deze vragen staan centraal in het proefschrift van Burkhard Wörtler (Rijksuniversiteit Groningen).

Blended working is een mengeling (‘blend’) van werkplekken, werktijden en werkwijzen die mogelijk zijn gemaakt door hoogwaardige ICT. Voorbeelden zijn digitaal overleggen en vergaderen, samenwerken aan een digitaal document, video- of audiobestand en het gebruik van smartphones. Blended working is een combinatie van traditionele kantoorwerk, tijdens of buiten kantooruren, en (digitaal) werken op diverse locaties op uiteenlopende tijdstippen.

Thuiswerken is de norm, maar soms is het handig of noodzakelijk op kantoor bij elkaar te komen, bijvoorbeeld wanneer er precaire of vertrouwelijke kwesties op de agenda staan of wanneer er conflicten zijn. In andere gevallen is het niet nodig fysiek bij elkaar te komen, maar kan men bijvoorbeeld in een digitale ‘cloud’ gezamenlijk aan een document werken, een tactisch plan bespreken of commentaar geven op een product.

Blended working biedt veel voordelen: werknemers hebben meer zeggenschap over hun tijd, ze bepalen in sterke mate zelf waar en wanneer ze werken. Zij kunnen hun werk zodoende gemakkelijker combineren met zorg voor anderen, hobby’s en onverwachte gebeurtenissen. Daarenboven reduceert het reistijd, kantoorruimte en milieukosten. Blended working kan echter ook gepaard gaan met onduidelijkheid over taken en verantwoordelijkheden, met vervaging van de grens tussen werk en privé en met het gevoel altijd en overal beschikbaar te moeten zijn.

De conclusies van het onderzoek van Wörtler laten zien dat blended working goed lijkt te werken als leidinggevenden gebruik maken van een ‘empowering’ leiderschapsstijl, waarin zij medewerkers faciliteren of aan hen bevoegdheden delegeren. Verder blijkt het vooral geschikt te zijn voor twee groepen werknemers. Enerzijds voor medewerkers met een relatief sterke behoefte aan autonomie, zeggenschap en beslissingsbevoegdheid en anderzijds voor medewerkers met een relatief sterke behoefte aan structuur, regels en regelmaat.

Voor de effectiviteit van individuele werknemers is het dus belangrijk dat de manier van werken wordt afgestemd op hun psychologische profiel. Los van individuele verschillen geldt echter dat werknemers met veel plezier een stapje extra zetten, als in de werkcontext de psychologische behoeften aan autonomie, verbondenheid, competentie en structuur worden vervuld.

Bron: RUG

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen