< Terug naar overzicht

Studentenjobs verstoren de arbeidsmarkt, of toch niet?

Meer en meer studenten werken tijdens hun studie. Die trend baart de socialistische vakbond ABVV en de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) zorgen. Zij vragen dan ook om de versoepelde wetgeving voor jobstudenten te herbekijken. Unizo wil net het omgekeerde.

Sinds vorig jaar kunnen studenten naast 23 dagen in de zomer ook 23 dagen tijdens het academiejaar werken met verminderde sociale bijdragen. Dankzij die regeling zijn er volgens cijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid in België al bijna 150.000 jobstudenten bijgekomen.

ABVV-jongerencoördinator Mike De Herdt signaleert dat het succes van studentenarbeid ook een keerzijde heeft. Niet alleen zouden jobstudenten vaker het slachtoffer worden van ongelukken dan vaste werknemers, ze zouden ook hun studie in gevaar brengen. “De nieuwe regeling zet studenten ertoe aan om constant te werken”, aldus De Herdt tegenover De Tijd. “Daardoor verwaarlozen ze steeds vaker hun studie om extra zakgeld te verdienen.” De VVS voegt hieraan toe: “Studenten die het niet nodig hebben, worden gestimuleerd het hele jaar door te werken. En dat terwijl zelfstandige studenten, die effectief moeten werken om hun studie te betalen, niet meer aan de bak geraken door de hoge kost voor de werkgever.”

De vakbond vreest bovendien dat ook andere werknemers het slachtoffer dreigen te worden van het succes van studentenarbeid. “Heel wat studentenjobs zijn jobs die door laaggeschoolden kunnen worden uitgevoerd”, stelt De Herdt. “Ook de deeltijdse werknemers worden door studenten aan de kant gezet. Werkgevers geven er de voorkeur aan de overuren aan studenten te geven, en niet aan hun vaste werknemers, waarvoor ze extra moeten betalen.”

Volgens het ABVV bestaat het gevaar dat studenten steeds meer geneigd zijn hun studie te spreiden over een paar jaar en in de tussentijd uitzendjobs uit te voeren om die studie te betalen. “Wat ze niet beseffen, is dat als ze tien jaar studeren, ze ook tien jaar langer zullen moeten werken”, waarschuwt De Herdt. “Het lijkt contradictorisch dat de regering het studierendement wil verhogen en studenten zo snel mogelijk op de arbeidsmarkt wil krijgen maar ze tegelijkertijd stimuleert tijdens hun studie uit werken te gaan”, aldus de VVS.

Het ABVV en de VVS dringen erop aan dat de nieuwe regeling met drie RSZ-tarieven voor studenten wordt herbekeken in overleg met de studenten en de werknemers.

Dit staat in schril contrast met wat de Unie van Zelfstandige Ondernemers bepleit. Unizo wil immers een verdere versoepeling: studenten zouden tot 50 dagen per jaar tegen het gunstigste RSZ-tarief moeten kunnen werken en het zou ook mogelijk moeten worden een student langer dan zes maanden tewerk te stellen bij dezelfde werkgever. “Dankzij klussende studenten kunnen werkgevers pieken en vakantieperiodes van hun werknemers opvangen. Studentenjobs verstoren geenszins de arbeidsmarkt, ze zijn broodnodig in een weinig flexibele arbeidsmarkt zoals de onze waar werkgevers steeds moeilijker geschikt personeel vinden”, klinkt het.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen