< Terug naar overzicht

Stress grootste obstakel om langer te werken

Meer dan zes op tien werknemers zegt niet te kunnen werken tot aan de wettelijke pensioenleeftijd. De grootste obstakels om te werken tot 65 jaar zijn eerder van psychologische dan van fysieke aard.

Al voor de vierde keer sinds 2013 meet HR-dienstverlener Securex via zijn Inzetbaarheidsbarometer tot welke leeftijd de Belgische werknemer denkt te ‘kunnen’, ‘willen’ en ‘moeten’ werken. Opvallend: ondanks inspanningen van de overheid en werkgevers blijven de cijfers nagenoeg onveranderd.

Zeven op tien werknemers (72 procent) denken te moeten werken tot minstens 65 jaar, de huidige wettelijke pensioenleeftijd. Ruim een vierde (27 procent) denkt te moeten werken tot 65 en 31 procent tot 67 jaar, de wettelijke pensioenleeftijd vanaf 2030. Zes procent denkt zelfs tot zijn 70ste te moeten werken. Bij 55-plussers is er een significante stijging van de leeftijd tot dewelke ze denken te moeten werken. In 2017 bedroeg deze nog 63 jaar; in 2019 al 64 jaar.

Niet willen werken tot 65

De meerderheid (63 procent) van de Belgische werknemers denkt niet te ‘kunnen’ werken tot 65 jaar. Bijna een op drie (31 procent) geeft aan maar tot zijn 60ste te kunnen werken. Slechts een vijfde van de Belgische werknemers denkt te kunnen werken tot aan de wettelijke pensioenleeftijd (65 jaar) en amper 17 procent denkt nog te kunnen werken na zijn 65ste.

Nog straffer is dat de Belgische werknemer helemaal niet ‘wil’ werken tot zijn 65ste, laat staan langer. Wanneer gevraagd tot welke leeftijd ze willen werken, geven bijna drie op vier (74 procent) een antwoord dat onder de wettelijke pensioenleeftijd ligt. Zestien procent wil werken tot 65 en slechts 10 procent is bereid nog na zijn 65 jaar te werken.

Bij jongere werknemers neemt die bereidheid toe. Opvallend is de stijging tussen 2017 en 2019 bij de respondenten jonger dan 25 jaar. Waar men in 2017 nog aangaf slechts tot 54 jaar te willen werken, bedraagt dit in 2019 al 58 jaar. Ook bij respondenten tussen 30 en 34 jaar is een significante stijging merkbaar tussen 2017 (56 jaar) en 2019 (59 jaar). Maar ook dit is dus geen vette.

“37 procent denkt te kunnen werken tot 65 of langer, maar slechts 26 procent wil het. Dit zijn straffe cijfers. We weten ook dat mensen verplichten om langer te werken helemaal niet helpt. Daarom is het belangrijk om andere oplossingen te zoeken. Werknemers die hun job zinvol vinden of graag doen, willen en kunnen heel wat langer werken. Dat bereik je door hen autonomie te geven, verbondenheid met collega’s te stimuleren en ervoor te zorgen dat ze hun competenties kunnen toepassen”, zegt Hermina Van Coillie, HR Research Expert Securex.

50-plussers

Uit de Inzetbaarheidsmonitor komen opvallende verschillen tot uiting tussen werknemers jonger en ouder dan 50 jaar. Respondenten jonger dan 50 jaar geven aan dat ze een jaar minder lang kunnen werken (tot 62 versus tot 63 jaar) en zelfs drie jaar minder lang willen werken (tot 59 versus tot 62 jaar) dan respondenten ouder dan 50 jaar. Werknemers jonger dan 50 zijn er zich wel van bewust dat ze langer zullen moeten werken (tot 65 versus tot 64 jaar).

Vanaf 1 januari 2025 wordt de wettelijke pensioenleeftijd verhoogd naar 66 jaar en in 2030 naar 67. Bovendien zijn er vandaag nog verschillende overgangsmaatregelen in werking voor 50-plussers, waardoor ze op vervroegd pensioen kunnen gaan. Wie jonger is dan 50 zal dus langer aan de slag moeten blijven.

Stress

Psychologische factoren, meer dan fysieke werkomstandigheden, zijn de grootste obstakels om te kunnen werken tot de wettelijke pensioenleeftijd. Bijna de helft (44 procent) van de werknemers zegt dat de mentale werkbelasting (stress, werktempo, werkintensiteit) het hen niet toelaat te werken tot de wettelijke pensioenleeftijd. En 40 procent meent dat het de emotionele werkomstandigheden (werksfeer, collega's, klanten, aangrijpende situaties en agressie) zijn die dat niet toelaten.

Fysieke werkomstandigheden (lawaai, licht en temperatuur) en fysieke werkbelasting komen pas op de derde en vierde plaats, met respectievelijk 39 procent en 37 procent. Een op drie (34 procent) werknemers zegt dat het ligt aan zijn leefgewoontes (eten, slapen en beweging) en nog eens een op drie (34 procent) zegt dat het ligt aan zijn persoonlijke ingesteldheid (positief en oplossingsgericht denken, doorzettingsvermogen en relativeren). Het evenwicht werk-privé is nog het minst een obstakel: 31 procent van de werknemers zegt dat dit de reden is waarom hij denkt niet te kunnen werken tot aan de wettelijke pensioenleeftijd.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen