< Terug naar overzicht

Stress doet medewerkers én organisatie (veel) meer schade dan tot dusver gedacht

Meer dan 28% van de Belgische werknemers ondervindt regelmatig stress van een onaanvaardbaar niveau. Pech voor hen? Zeker niet alleen voor hen. Ruim 15% is immers meer dan 30 werkdagen afwezig als gevolg van langdurige stress. De oorzaak? Doorgaans zijn dat de werkomstandigheden en de aanpak van de leidinggevende.

Maar liefst 28,2% van de Belgen zegt regelmatig last te hebben van stress van een onaanvaardbaar niveau. Al kunnen oudere werknemers daar dan misschien weer beter mee om, zij hebben alvast meer energie op het werk dan jongeren. Eén zaak staat vast: de jobfunctie en de werkomstandigheden hebben een belangrijke invloed op stressbeleving. Ook de leidinggevende doet ertoe. En langdurige, negatieve stress heeft meer lange-termijnverzuim tot gevolg.

Dat blijkt uit de resultaten van een enquête die HR-dienstenbedrijf SD Worx jaarlijks voert bij 2500 Belgische werknemers. Algemeen is de stressbeleving de voorbije zes jaar amper gewijzigd, maar de mentale belasting die werknemers ondervinden, neemt wel elk jaar toe.

Werkomstandigheden hebben grootste impact op stress

Verschillende factoren beïnvloeden de mate van stressbeleving. In de top drie staat werkomstandigheden met stip op nummer één (81%), gevolgd door sociale relaties binnen de organisatie (64%) en de bedrijfscultuur (60%).

Om de werkomstandigheden te verbeteren, moeten de verhoudingen tussen mentale en emotionele belasting, tijds- en werkdruk én work-life-balance zo goed mogelijk in evenwicht zijn. Een organisatie die actief werkt aan een goede begeleiding voor zijn werknemers, wordt bovendien minder vaak geconfronteerd met ziekteverzuim. Werknemers die vaak last hebben van stress, zijn niet alleen vaker afwezig dan mensen die weinig met stress-situaties te maken krijgen, ze blijven ook langer thuis.

Maar liefst 15,4% van de werknemers die langdurig te veel stress ervaren, zijn per jaar meer dan 30 dagen afwezig. Bij Belgen die geen last hebben van stress op het werk, daalt dit aantal tot 4,4%.

Stressbeleving hangt af van de jobfunctie

Uitdaging en beheersing van de job zijn bepalende factoren in de mate van stressbeleving. Werknemers zijn minder gestrest in een job die uitdagend is en die ze perfect beheersen. Weinig uitdagende jobs resulteren in meer stress bij de werknemers.

De schuld van de leidinggevende

Ook de leiderschapsstijl speelt een belangrijke rol in de stressbeleving. De helft van de ondervraagden zegt last te hebben van negatieve stress bij een sturende en niet-ondersteunende leiderschapsstijl. Bij een niet-sturende en niet-ondersteunende leiderschapsstijl is dit nog steeds 39%. Wanneer er wel voldoende ondersteuning wordt geboden, heeft slechts 19% regelmatig stress.

“Voor leidinggevenden binnen een organisatie is een belangrijke rol weggelegd: zij kunnen ervoor zorgen dat de stressbeleving gevoelig verlaagt door hun werknemers enerzijds genoeg sturing en ondersteuning te bieden en hen anderzijds nieuwe uitdagingen aan te reiken om persoonlijk te kunnen groeien”, concludeert Lorenzo Andolfi van SD Worx.

Oudere werknemers hebben meer energie dan starters

Naast de stressbeleving, peilde de enquête ook naar de factoren die de energie op het werk beïnvloeden: voldoening vinden in een job geeft het meest energie, gevolgd door erkenning en groeimogelijkheden.

30,6 % geeft aan onvoldoende energie uit zijn werk te putten. Opvallend is wel dat oudere werknemers meer energie op het werk hebben dan hun jongere collega’s. Dit is een trend die zich al enkele jaren doorzet. Lorenzo Adolfi: “De belangrijkste drijfveer van engagement is de match met de job. Na hun lange loopbaan zijn oudere werknemers in een werkomgeving terechtgekomen die perfect past bij hun sterktes en die ze door en door beheersen, waardoor ze minder stress ervaren. Jongeren daarentegen hebben vaak nog niet de ideale job gevonden en gaan daardoor heel anders om met stressbeleving.”

Omdat iedereen langer zal moeten werken, besteden werkgevers meer aandacht aan ‘werkbaar werk’. Dat is niet alleen belangrijk voor ouderen, maar evenzeer voor jongeren. Als we mensen langer aan het werk willen houden, moeten ze een job vinden die, in plaats van stress, zin en energie geeft. Een belangrijke boodschap voor HR is dat, maar lang niet alleen voor HR. Want wat als HR ook gevangen zit in de mallemolen van dictaten van hogerop? Eén zaak staat vast: stress is lang niet alleen de schuld van het individu. Organisaties die het stresspeil kunnen verlagen, zouden wel eens verbluffende resultaten kunnen neerzetten. Juist omdat stress samenhangt met de organisatiecultuur en dus ook met de leiderschapsstijl en collegialiteit.

Bron: SD Worx (sdworx.be)

 

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen