< Terug naar overzicht

Stijging werkloosheid verwacht

Het aantal vergoede werklozen is in 2012 met een procent gedaald in vergelijking met het jaar voordien. Toch wil dit niet zeggen dat de werkloosheid afnam. De daling is volledig toe te schrijven aan de veranderende regelgeving.

Dat blijkt uit het jaarverslag van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). De daling is grotendeels het gevolg van de verlenging van de inschakelingstijd voor jonge werkzoekende schoolverlaters. Zonder die maatregel is er sprake van een stabilisering van de werkloosheidscijfers.

Ook het systeem van tijdelijke werkloosheid zorgde ervoor dat de werkloosheidscijfers status-quo bleven in 2012. Het aantal tijdelijke werklozen steeg vorig jaar met meer dan 40.000.

Voor 2013 verwacht de RVA een stijging van het aantal vergoede werklozen, met 3,2 procent of 13.200 mensen. De herstructureringen bij onder meer ArcelorMittal en Ford Genk zijn hier niet vreemd aan.

In totaal betaalde de RVA aan minder mensen een uitkering in 2012 dan het jaar voordien. Gemiddeld ontvingen vorig jaar maandelijks 1.282.415 mensen een uitkering. Of minder dan 10.000 in 2011. Daarbij ging het vooral om (tijdelijke) werkloosheidsuitkeringen en brugpensioen.

Toch is het aantal mensen met brugpensioen in 2012 gedaald met 3,5 procent. Een verklaring hiervoor is dat veel bruggepensioneerden met pensioen gaan en de instroom naar het stelsel van brugpensioen gedaald is door de hervormingen van de regering.

Tot slot daalden de uitkeringen in Walloniƫ met meer dan 2,2 procent, terwijl het in Vlaanderen steeg met 0,4 procent. Toch zijn er in Walloniƫ meer uitkeringstrekkenden.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen