< Terug naar overzicht

Stijgende jeugdwerkloosheid zet toekomst Vlaanderen op de helling

De voorbije twee jaar is het aantal werklozen onder de 25 jaar in Vlaanderen gestegen van 33.117 tot 48.612. In Brussel en Wallonië bleef de jeugdwerkloosheid nagenoeg stabiel.

Het weekblad Trends merkt op dat de jeugdwerkloosheid in Vlaanderen met 29 procent gestegen is in amper twee jaar. In Brussel nam de jeugdwerkloosheid in dezelfde periode met amper 1,6 procent toe, in Wallonië met 8,3 procent.
Daar hoort wel de nuancering bij dat de jeugdwerkloosheid in Brussel en Wallonië al zeer hoog lag en dus ook niet bepaald gedaald is.

'Jobless growth'


Volgens de Leuvense economen Joep Konings (Vives, BEPA) en Wouter Torfs (Vives) hoeft die evolutie nog niet meteen een drama te zijn. De Vlaamse economie is immers minder rigide dan die in de andere gewesten en reageert dan ook sneller op economische schokken.
Bij een herstel van de economie neemt de werkloosheid in Wallonië en Brussel veel minder af dan in Vlaanderen. “De jobless growth is dan vooral iets van het Brussels Gewest.”

Risico op langdurige werkloosheid


Toch bestaat het risico dat de werkloosheidsgraad in Vlaanderen minder snel afneemt na de huidige recessie. “Jongeren die meer dan zes maanden in de werkloosheid terechtkomen, hebben het extra moeilijk om een job te vinden”, stipt Konings aan. “Aangezien de crisis dieper is en langer duurt, neemt het risico op onthechting van de arbeidsmarkt toe, met langdurige werkloosheid tot gevolg.”

Activering noodzakelijk


Conjuncturele werkloosheid dreigt dan structurele werkloosheid te worden. Daarom pleit Konings voor een beleid op maat van de regionale arbeidsmarkt. Hij wil ook een stevig inzet op activering.

Structurele werkloosheid vermijden


Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) wil structurele werkloosheid bij jongeren vermijden. Hij wijst op het Jeugdwerkplan: “We nemen alle werkloze jongeren vanaf dag één op in een bemiddelingstraject. Daarnaast bevat het Werkgelegenheids- en Investeringsplan dat we eind december met de sociale partners hebben afgesloten een aanvullend aanbod voor deze jongeren. Tegelijk begeleiden we langdurige werkzoekenden vroeger en breiden de mogelijkheden uit om werkervaring op te doen voor jongeren die langer dan één jaar werkloos zijn.”
Muyters wijst ook op de plichten van de werkzoekenden. Trends vroeg tevens een reactie aan federaal minister van Werk Joëlle Milquet (CDH), maar de journalist kreeg een ‘No’.

Bron: Trends

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen