< Terug naar overzicht

Steun bij zoeken naar goed werk-privé-evenwicht motiveert werknemers

Werknemers die gesteund worden om een goed evenwicht te vinden tussen hun job en privéleven, zetten zich meer in voor hun organisatie en zijn meer tevreden over de tijd die ze aan ontspanning spenderen. Toch voelt slechts de helft van de werknemers zich op dat vlak gesteund door hun werkgever.

Werkgevers hebben er alle belang bij om hun medewerkers te helpen in hun werk-privé-balans. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-dienstverlener Securex bij 1671 werknemers. Allereerst wordt bevestigd dat het vinden van een goed evenwicht tussen werk- en privéleven voor veel mensen een moeilijke en delicate oefening is. Ruim 30% van de werknemers geeft dan ook aan nood te hebben aan advies en ondersteuning. Hoe jonger men is, des te meer men die nood ervaart. 36% van de werknemers jonger dan 30 jaar wenst hulp. Ook bij 39% van de werknemers met een contract van bepaalde duur is de nood groot (tegenover 29% van de werknemers met een contract van onbepaalde duur). 

Minder advies in kleine ondernemingen

Slechts de helft van de werknemers (52%) voelt zich effectief door zijn organisatie geholpen in zijn zoektocht naar een goed evenwicht tussen werk- en privéleven. Het minst gesteund zijn de medewerkers in kleine organisaties (47%). Werknemers in middelgrote (60%) en grote organisaties (57%) kunnen rekenen op meer advies.

Gemotiveerder, productiever en geëngageerder

Werknemers stimuleren om hun werk- en privéleven te balanceren, levert nochtans veel voordelen op. De ‘gesteunde’ werknemers:

  • Tonen meer inzet voor hun werk (94% van hen tegenover 81% van de mensen die niet gestimuleerd worden).
  • Voelen zich meer gemotiveerd (90% van hen tegenover 61%).
  • Halen vaker hun doelstellingen (88% van hen tegenover 77%).
  • Beweren vaker voldoende vrijheid te krijgen in hun job (89% van hen tegenover 60%).
  • Voelen zich meer thuis op hun werk (93% van hen tegenover 64%).
  • Hebben een sterkere band met hun organisatie (89% van hen tegenover 62%).

Ook meer tevreden over vrije tijd

Bovendien ervaren werknemers met een werkgever die begaan is met hun ‘work-life balance’ ook daadwerkelijk een goed werk-privé-evenwicht (90% tegenover 60% van de werknemers die niet gestimuleerd worden).

73% van deze werknemers is ook tevreden met de tijd die hij spendeert aan ontspanning (tegenover slechts 42% van degene die niet gestimuleerd worden door hun werkgever) en zegt zijn werk beter onder controle te hebben (86% tegenover 55%).

“De moeite waard om in te investeren”

“Werk en privé kunnen zeker op vandaag niet los van elkaar gezien worden. Organisaties die hierop inspelen, zullen niet alleen werknemers hebben die een betere balans ervaren, maar zullen daar ook zelf de vruchten van plukken. Werknemers aansporen om een evenwichtig werk-privéleven uit te bouwen, resulteert namelijk in meer gemotiveerde, betrokken werknemers. Een win-win voor beide partijen dus. De moeite waard om in te investeren”, vat HR-researchexpert Emely Theerlynck samen.

Bron: Securex (securex.be)


Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen